Artikkeli

Känner du till din roll som chef?

Allteftersom den överordnades eller chefens självförståelse av olika ledarskapsmetoder ökar, blir ledarskapet enklare även i krävande situationer. Mänskligt effektivt chefsarbete kombinerar både operativ effektivitet och mänsklighet. Var uppmärksam på konkurrerande ledarskapsroller: lutar du åt personledning, förändringsledning, resultatledning eller intern processledning?

Tunnetko roolisi johtajana?

Det finns många olika typer av ledarskap, och det finns inget enda rätt sätt att leda. Ledarskap kräver dock förmåga att samtidigt kunna reagera på motstridiga krav, ibland i mycket krävande situationer. I detta fall kommer rollen för olika ledarskapsstilar och å andra sidan även kompetensområdena att betonas.  

– Chefen ska kunna leda både personalen, förändringar, resultat och interna processer. Man måste kunna allt detta för att ledarskapet ska vara bra, säger Outi Ikonen, Terveystalos ledande organisationspsykolog.  

Enligt Ikonen är de största utmaningarna inom ledarskap relaterade till motsägelserna mellan konkurrerande ledarskapsroller. Arbetstagarna måste må bra samtidigt som företaget gör vinst.  

– Inom personledning är sammanhållning och engagemang viktigt, och arbetstagarna måste känna få känna att de kan påverka och vara delaktiga. Personalen ska känna att chefen är intresserad av dem och deras välbefinnande, säger Ikonen.  

Det finns också paradoxer i förändringsledning och processledning.  

– Vid förändringsledning strävar chefen efter att uppnå tillväxt och skapa nytt, vad gäller ledning av interna processer strävar chefen efter att säkerställa att processerna fungerar och att det finns tillräcklig stabilitet i ledarskapet. Det är bra för chefen att hålla fast vid båda, eftersom rutiner ger en ram för kreativitet.  

Identifiera styrkorna

En chef och en överordnad bör överväga sin egen ledarskapsmodell och identifiera sina egna styrkor.  

– Alla är som starkast inom ett av dessa ledarskapsområden. Någon får respons om delaktighet, någon om bra resultatledning, någon om entusiasm och någon om att skapa stabilitet och systematisering, säger Ikonen.  

Utmaningar uppstår främst om den egna ledarskapsmodellen är för smal.  

– Om den egna ledarskapsrollen till exempel enbart fokuserar på resultatledning, kan arbetstagarna uppleva att ingen bryr sig om dem. I detta fall ska chefen se till att han/hon utvecklar sig inom området för personledning och i övrigt breddar sin egen kompetens som chef.  

Hjälp från respons

Man förväntar sig mycket av chefer. Därför bör en överordnad och chef också vara förstående mot sig själva.  

– Ledarskapets roll betonas ofta efter behov, och det är naturligt att fokusera på vissa av dem. Man bör dock ändå vara medveten om konkurrerande ledarskapsroller, så att ingen av dem förblir helt obemärkt, säger Ikonen.  

Roller kan till exempel utvecklas med hjälp av respons.  

– Chefen ska kunna ta hänsyn till vad responsen avser och ta emot responsen. Det är enkelt att avvisa tankemodeller som inte passar in på det egna ledarskapet, men man bör lära sig att ta emot respons. Man bör också lära sig att tala öppet om svåra frågor. 

Till exempel kan Terveystalos chefscoachning Mänsklig effektivitet, som är en virtuell flerorganisationscoaching, också användas som ett hjälpmedel.

– Inom chefscoachningen Mänsklig effektivitet lär man sig bland annat att identifiera sina egna styrkor och utvecklingsobjekt som chef. Målet är att samtidigt som självförståelsen av att arbeta som chef ökar, kan också det sätt på vilket människor tänker och agerar i olika situationer förändras, sammanfattar Ikonen. 

>> Läs mer om mänsklig effektivitet

Lue lisää aiheesta

Puisia, punaisia, perinteisiä kalastajamökkejä Ahvenanmaan saaristossa Artikkeli

Läkare, Specialist i allmänmedicin eller Specialist i företagshälsovård samt Gynekolog till Mariehamn

Kom och arbeta för ett friskare liv! Vi erbjuder nu mångsidiga arbetsmöjligheter för professionella inom olika branscher vid Terveystalo-Medimars läkarenhet på havsnära Åland. Vi i Terveystalo-Medimar uppskattar din kompetens och vi arbetar för att ditt arbete ska fungera så smidigt som möjligt. Vi vill att du får fokusera på det du är bra på.

Unik arbetsplats mitt i havet – läkare Jessica Tikkala njuter av sitt arbete på Terveystalo-Medimars läkarcentral på Åland Artikkeli

Unik arbetsplats mitt i havet – läkare Jessica Tikkala njuter av sitt arbete på Terveystalo-Medimars läkarcentral på Åland

Terveystalo-Medimars läkarcentral ligger intill Mariehamn, bara ett stenkast från havsstranden. Där arbetar Jessica Tikkala som härstammar från Helsingfors och som trivs på sin unika arbetsplats på Finlands sydvästligaste läkarcentral.

Tehokas vai inhimillisesti tehokas organisaatio? Toimivuuteen vaaditaan kumpaakin puolta.

En effektiv eller en mänskligt effektiv organisation? Båda sidor krävs för en fungerande organisation

En organisation fungerar effektivt när den beaktar både operativ och mänsklig effektivitet i sin verksamhet. Mänsklig effektivitet tar hänsyn till människors psykologiska behov – och därför är det klokt att införa dess läror senast i detta skede.

Etätyön menestyksekäs johtaminen edellyttää luottamusta.

Framgångsrik ledning av distansarbete kräver förtroende

Distansarbete har blivit allt mer bekant under det senaste året och förväntas vara en permanent del av arbetet även efter undantagstillståndet. För chefsarbetet innebär ledning av distansarbete utmaningar: hur kan man ta hand om personalens välbefinnande och arbetsförmåga på distans och hurudana strukturer krävs för effektivt distansarbete eller hybridarbete?

Työtiimi voi hyvin, jos johtaja on omaksunut palvelevan johtajan kolme kultaista sääntöä.

Är du drivkraften i ditt team?

Enligt Antti Aro, den ledande företagspsykologen på Terveystalo, är den bästa garantin för hela teamets välbefinnande och framgång en chef som kan tre saker.