Artikkeli

Läkare, Specialist i allmänmedicin eller Specialist i företagshälsovård samt Gynekolog till Mariehamn

Kom och arbeta för ett friskare liv! Vi erbjuder nu mångsidiga arbetsmöjligheter för professionella inom olika branscher vid Terveystalo-Medimars läkarenhet på havsnära Åland. Vi i Terveystalo-Medimar uppskattar din kompetens och vi arbetar för att ditt arbete ska fungera så smidigt som möjligt. Vi vill att du får fokusera på det du är bra på.

Puisia, punaisia, perinteisiä kalastajamökkejä Ahvenanmaan saaristossa

Vi söker läkare en specialist i allmänmedicin eller företagshälsovård eller gynekologi till vårt tvärvetenskapliga team.

Vi söker dig som har hög klinisk kompetens, ett drivande arbetssätt och har intresse och förmåga att arbeta i en nytänkande organisation. Du får arbeta med engagerade och kompetenta medarbetare i ett tvärvetenskapligt team. 

Hur är det att jobba hos oss?

I Terveystalo-Medimar får du om du vill variera dig i ditt arbete kombinera olika arbetsbeskrivningar under samma tak efter ditt intresse. Du kan också fokusera din arbetsinsats till en enda uppgift eller dessutom arbeta vid Terveystalos andra enheter.

Arbetsuppgifterna för läkarna och specialister utgörs av klinisk mottagning, sjukvård på hälsocentralnivå samt företagshälsovårdsuppgifter. Inom företagshälsovård bl.a. förebyggande insatser, arbetsmiljöundersökningar och arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder.

Arbetsuppgifterna för specialisten i gynekologi utgörs av klinisk mottagning, med tillgång till operationssal. I vår läkarenhet finns det ett specialinrett rum för gynekologisk mottagning.

Flexibla arbetstider, digikliniken och våra läkarcentralers öppettider möjliggör en smidig samordning av arbetsliv och fritid. Läs allmänläkare Jessica Tikkala's erfarenheter i Medimar här!

Vi erbjuder dig:

• Flexibla arbetsförhållanden och goda villkor
• Möjlighet till bostad, bilförmån etc.
• En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
• Ett stimulerande arbetsklimat med erfarna kollegor
• Kontinuerlig konsultation med specialister
• Mer tid till fritid och familj

Medimar, sedan 2021 en del av Terveystalo, är en privat hälso- och sjukvårdsklinik med företagshälsovård och fysioterapi som grundstenar och innefattar idag även specialistmottagning, rehabilitering, laboratorium och dagkirurgi.

Sedan 2011 bedrivs verksamheten i en egen sjukhusbyggnad och vi är ca 50 medarbetare. Du får stöd i ditt arbete utöver av din chef även av Terveystalos riksomfattande läkarnätverk, utan att för den skull glömma fördelarna hos en liten enhet, såsom nära teamarbete mellan olika specialister och en varm atmosfär. Konsultationsmöjligheter inom Medimar och till specialsjukvården på Åland är bra. När du arbetar hos oss kan du fokusera på medicin.

Vill du höra mer?

Vi ger gärna mer information om arbetsmöjligheterna på Terveystalo-Medimar.

För närmare information om tjänsten kontakta Mathias Grunér, VD, mathias.gruner@medimar.ax, mathias.gruner@terveystalo.com +358 4575614011.

Välkommen med en fritt formulerad ansökan inkl. CV till HR-ansvarig: Petra Alm, petra.alm@medimar.ax

Du kan också lämna dina kontaktuppgifter på blanketten nedan!

Välkommen till Terveystalo-Medimar!

Är du intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter!

Jag godkänner användningen och förvaringen av mina uppgifter i enlighet med dataskyddsbeskrivningen för rekrytering och HR.*

Åland1.jpg

Puisia, punaisia, perinteisiä kalastajamökkejä Ahvenanmaan saaristossa Artikkeli

Läkare, Specialist i allmänmedicin eller Specialist i företagshälsovård samt Gynekolog till Mariehamn

Kom och arbeta för ett friskare liv! Vi erbjuder nu mångsidiga arbetsmöjligheter för professionella inom olika branscher vid Terveystalo-Medimars läkarenhet på havsnära Åland. Vi i Terveystalo-Medimar uppskattar din kompetens och vi arbetar för att ditt arbete ska fungera så smidigt som möjligt. Vi vill att du får fokusera på det du är bra på.

Artikkeli

Unik arbetsplats mitt i havet – läkare Jessica Tikkala njuter av sitt arbete på Terveystalo-Medimars läkarcentral på Åland

Terveystalo-Medimars läkarcentral ligger intill Mariehamn, bara ett stenkast från havsstranden. Där arbetar Jessica Tikkala som härstammar från Helsingfors och som trivs på sin unika arbetsplats på Finlands sydvästligaste läkarcentral.

Tehokas vai inhimillisesti tehokas organisaatio? Toimivuuteen vaaditaan kumpaakin puolta. Artikkeli

En effektiv eller en mänskligt effektiv organisation? Båda sidor krävs för en fungerande organisation

En organisation fungerar effektivt när den beaktar både operativ och mänsklig effektivitet i sin verksamhet. Mänsklig effektivitet tar hänsyn till människors psykologiska behov – och därför är det klokt att införa dess läror senast i detta skede.

Etätyön menestyksekäs johtaminen edellyttää luottamusta. Artikkeli

Framgångsrik ledning av distansarbete kräver förtroende

Distansarbete har blivit allt mer bekant under det senaste året och förväntas vara en permanent del av arbetet även efter undantagstillståndet. För chefsarbetet innebär ledning av distansarbete utmaningar: hur kan man ta hand om personalens välbefinnande och arbetsförmåga på distans och hurudana strukturer krävs för effektivt distansarbete eller hybridarbete?

Tunnetko roolisi johtajana? Artikkeli

Känner du till din roll som chef?

Allteftersom den överordnades eller chefens självförståelse av olika ledarskapsmetoder ökar, blir ledarskapet enklare även i krävande situationer. Mänskligt effektivt chefsarbete kombinerar både operativ effektivitet och mänsklighet. Var uppmärksam på konkurrerande ledarskapsroller: lutar du åt personledning, förändringsledning, resultatledning eller intern processledning?

Työtiimi voi hyvin, jos johtaja on omaksunut palvelevan johtajan kolme kultaista sääntöä. Artikkeli

Är du drivkraften i ditt team?

Enligt Antti Aro, den ledande företagspsykologen på Terveystalo, är den bästa garantin för hela teamets välbefinnande och framgång en chef som kan tre saker.