Suunta-palvelu on Terveystalon työterveysasiakkaan digitaalinen palvelu.
Digitala tjänster

Nya Suunta är ett digitalt verktyg i hälsofrämjande ledarskap

Ett effektivt företagshälsovårdssamarbete ska kunna ske via en enda digital kanal. Därför har vi utvecklat den första tjänsten på marknaden, där allt du behöver för att bygga upp en frisk arbetsgemenskap finns samlat. Vi utvecklar Suunta i kontinuerligt samarbete med våra kunder för att skapa en ännu intelligentare plattform, som riktar informationen utifrån dina behov och gör det möjligt att reagera i rätt tid.

De främsta verktygen för digitalt företagshälsovårdssamarbete i ett paket

Information, artificiell intelligens och avancerade analyser visar vägen till effektivt ledarskap

Terveystalo har landets mest omfattande inblick i faktorer som påverkar personalens välbefinnande och arbetsförmåga. Med hjälp av den här informationen och experter som förstår den identifierar och förutser vi risker för arbetsoförmåga innan de uppkommer. Via Suunta-tjänsten ger vi dig tillgång till heltäckande information, förståelse och analyser om hälsa och välbefinnande. Siffrorna i Etydi-artificiell intelligens som medicinsk personal utnyttjar visas i Suunta i form av nyckeltal för hälsofrämjande ledarskap.

Suunta skapar förutsättningar för smidigt samarbete

  • Suunta tar växelverkan och kommunikationen till en ny nivå. Nu kan du kommunicera om alla företagshälsovårdsärenden digitalt och datasäkert.
  • De viktigaste funktionerna för verksamhetsstyrning och användaradministration finns i en och samma kanal.
  • Suunta ger en helhetsbild av kostnaderna för ogjort arbete samt kvaliteten på och effekterna av samarbetet.
  • Det intelligenta rapporteringssystemet lyfter automatiskt upp relevanta data.
  • Det enda verktyget på marknaden för resultatrikt hälsofrämjande ledarskap, där alla tjänster för hälsofrämjande ledarskap finns samlade i en och samma kanal.
  • I Suunta hittar du också uppföljning och sammandrag av arbetsplatsutredningar.

Begär en offert på företagshälsovård

Våra företagshälsovårdskunder har tillgång till våra digitala tjänster. Begär en offert på våra företagshälsovårdstjänster så hjälper vi dig att bygga upp en lämplig helhet för ditt företag.

Begär en offert