Terve Työpaikka -toimintamalli.
Företagshälsovård

Terveystalos samarbetsmodell för företagshälsovård

Välbefinnande och hälsa har bevisligen en stark koppling till motivation, koncentrationsförmåga, engagemang, produktivitet och i längden även företagets framgång. I en genuint välmående arbetsmiljö beaktas varje dimension som påverkar hälsan såsom allt från en säker arbetsmiljö till aktivt ledarskap och en motiverande arbetsgemenskap. Vi har byggt en samarbetsmodell, som på ett genomgripande sätt stödjer byggandet av en hälsosam, säker och välmående arbetsplats.

En Hälsosam Arbetsplats™ är ett nytt perspektiv för företagshälsovårdssamarbetet

Hälsosam Arbetsplats™ är ett tänkesätt och en verksamhetsmodell. På en Hälsosam Arbetsplats™ främjar arbetet hälsan och välmående personer hjälper organisationen att må bra. De arbetar tillsammans för att uppnå sina mål och skapar resultat. De är motiverade och engagerade. På en Hälsosam Arbetsplats™ är arbetet säkert, smidigt och resultatrikt. Där råder en sund organisationskultur och en bra atmosfär. Ledarna kan leda. Mängden ogjort arbete och kostnaderna för det minskar. En välmående organisation är en efterfrågad partner och en attraktiv arbetsgivare. Den har möjligheten att välja de bästa. En Hälsosam Arbetsplats™ uppnås genom ett målmedvetet samarbete mellan kunden och Terveystalo. Målet är mödan värt: strävan efter att skapa en hälsosam arbetsplats är en positiv spiral som gagnar alla.

Ta del av våra tjänster

Begär offert på våra företagshälsovårdstjänster

Begär offert

Företagshälsovårdare Inkeri Harju arbetar för ett hälsosammare liv