Sjukkassa

Tjänster för sjuk- och försäkringskassor

Terveystalos förmåner för sjuk- och försäkringskassor samt kassornas medlemmar

Sjukkassornas medlemmar har tillgång till Finlands mest omfattande nätverk av verksamhetsställen och sjukhus bland privata hälsoserviceföretag samt de mångsidigaste tjänsterna.

Terveystalo erbjuder sjukkassornas medlemmar även tandläkar- och munhygientjänster.

Sjukkassornas medlemmar har tillgång till Oma Terveys-tjänsten, där medlemmarna kan administrera sina egna hälsouppgifter bekvämt med en smarttelefon eller dator.

Samlingsfaktura från hela Terveystalos nätverk till sjukkassan.

Sjukkassan betjänas av en utsedd kontaktperson.

Smidigt samarbete mellan sjukkassan och företagshälsovården.