För kunder

När du kommer till mottagningen som kund hos företagshälsa

När din företagshälsovård är hos Terveystalo, hittar du ditt eget företagshälsovårdsteam och din egen företagshälsovårdscentral i Terveystalo-appen samt genom att logga in på vår webbplats. Du kan boka tid till Terveystalos företagsläkare eller -hälsovårdare dygnet runt.

Tidsbokning

Du kan boka tid elektroniskt antingen på vår webbplats eller i Terveystalos mobilapp. Det är smidigast att boka tid i appen. Se anvisningarna för hur du laddar ned appen på din telefon.

Appen och webbtidsbokningen erbjuder automatiskt tid till medlemmarna i ditt företagshälsovårdsteam. Om du inte hittar den tidpunkt, tjänst eller specialist du vill ha på våra webbsidor eller i appen, kontakta vår kundtjänst. Vi hjälper dig att boka tid och hitta rätt specialist samt ger råd i frågor som gäller våra tjänster. Du kan ringa när som helst, men på förmiddagarna kan våra köer vara längre än under andra tider.

Dagen före den bokade tiden skickar vi en påminnelse om mottagningsbesöket per textmeddelande.

I akuta sjukdomsfall kan du även använda företagshälsovårdens sjukvårdsmottagningstjänster. Din företagsläkare bedömer behovet av besök hos specialistläkare eller andra fortsatta undersökningar och ger dig en remiss för dessa. Om du har frågor om innehållet i ditt företagshälsovårdsavtal kan du fråga din arbetsgivare eller kontakta vår kundtjänst. Som privatkund kan du fritt använda våra tjänster.

När du har fått en remiss kan du boka tid till exempel till laboratorium, bilddiagnostik, företagsfysioterapeut eller företagspsykologens mottagning

För hälsoundersökningar får du inbjudan till företagshälsovårdaren och nödvändiga undersökningar. Du får även anvisningar om nödvändiga förberedelser. Vänligen följ de anvisningar som du har fått.

Om du har fått förhinder och inte kan komma till mottagningen du bokat, kan du ändra din bokning på nätet eller genom att ringa vår kundtjänst.

Börja använda Terveystalo-appen
Terveystalo-appen tar hand om dina hälsouppgifter och ger möjlighet att snabbt ta kontakt med läkare dygnet runt. Uträtta dina ärenden på distans utan att behöva vänta eller boka tid. I appen finns även alla dina besöks- och receptuppgifter. Ladda ned Terveystalo-appen från App Store eller Google Play-tjänsten.

Eget företagshälsovårdsteam och -central

När din företagshälsovård är hos Terveystalo, hittar du ditt eget företagshälsovårdsteam och din egen företagshälsovårdscentral i Terveystalo-appen samt genom att logga in på vår webbtjänst.

Du kan kontakta ditt företagshälsovårdsteam via Meddelanden i Terveystalo-appen:

  1. Gå på sidan Distansärenden och välj ”Meddelanden” i högra övre hörnet av sidan.
  2. Välj sedan ”Företagshälsovårdsteam” och specialisten som du vill skicka meddelandet till.
  3. Specialisten svarar inom 1–3 dagar.

Företagshälsovårdsavtalets innehåll

Om du har frågor om innehållet i ditt företagshälsovårdsavtal kan du fråga din arbetsgivare eller kontakta vår kundtjänst. Som privatkund kan du fritt använda våra tjänster.

Kontakta verksamhetsstället

Om du har behov av att kontakta verksamhetsstället eller personen som gav dig behandling, kan du ringa vår kundtjänst. Om vår kundtjänst inte kan lösa ditt problem, kopplar vi vidare samtalet till verksamhetsstället.

För att vår vårdpersonal ska kunna utföra sitt arbete utan avbrott, kopplar vi inte samtal till mottagningsrummen. Vår kundtjänst lämnar en begäran om uppringning till den specialist du försöker nå.

Anmälning

Det lönar sig att komma till mottagningen minst 10 minuter före den bokade tiden. Det är bra att testa chatt- och videomottagningen innan den egentliga mottagningstiden.

Testa distanstjänsterna

Våra verksamhetsställen använder flera olika sätt att anmäla sig. Du anmäler dig antingen i kundtjänsten på verksamhetsstället genom att visa upp ett bildförsett identitetsbevis eller ett körkort, vid anmälningsautomaten eller genom att svara på anmälningstextmeddelandet som har skickats till dig. På en del verksamhetsställen får du ett textmeddelande om på vilken våning och i vilket rum specialisten tar emot dig. Då behöver du inte anmäla dig separat.

Minneslista till mottagningen

Kom ihåg dessa när du kommer till mottagningen – så försäkrar du tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonalen som vårdar dig att du får smidig och säker vård.

Kom ihåg

  • Ta med FPA-kortet till mottagningen
  • Berätta för specialisten om tidigare vård och recept.

Det lönar sig att spara FPA-kortet färdigt i Terveystalo-appen, där du ser din besökshistorik, laboratoriesvar, recept och vaccinationer. På så sätt följer dina hälsouppgifter och ditt FPA-kort alltid med.

Berätta alla väsentliga uppgifter om ditt besök till personen som behandlar dig på mottagningen – även sådant som kan kännas obetydligt.

Berätta

  • om du har någon allergi eller annan sjukdom
  • om alla läkemedel du använder – var sig de har skrivits ut av en läkare, är receptfria från apoteket eller är hälsokostprodukter
  • om du är gravid eller om du misstänker att du är det eller om du ammar.

Fråga om det är något du undrar över – vår vårdpersonal finns till för dig.

Om man behöver mer uppgifter om ditt hälsotillstånd, skickas du vid behov till laboratoriet eller röntgen. I slutet av mottagningsbesöket kommer man tillsammans överens om hur du får dina undersökningsresultat. De flesta resultaten kan ses i Terveystalo-appen.

Efter att du besökt företagshälsovårdaren för en hälsoundersökning skickas du vid behov till en företagsläkare, företagsfysioterapeut, företagspsykolog eller någon annan specialist.

Om du vill spela in ditt mottagningsbesök, kom överens om saken på förhand med personen som behandlar dig. Terveystalos personal har rätt att neka till att delta i ett vårdtillfälle, som spelas in utan deras samtycke.

Börja använda Terveystalo-appen

Terveystalo-appen tar hand om dina hälsouppgifter och ger möjlighet att snabbt ta kontakt med läkare dygnet runt. Uträtta dina ärenden på distans utan att behöva vänta eller boka tid. I appen finns även alla dina besöks- och receptuppgifter. Ladda ned Terveystalo-appen från App Store eller Google Play-tjänsten.

Långtidsvård på Terveystalo

Som en del av Terveystalos integrerade vårdmodell är målet att säkerställa lämplig vård i enlighet med de nationella God medicinsk behandlingsrekommendationer för följande långvariga sjukdomar: typ 2-diabetes, högt blodtryck eller högt kolesterol. I praktiken innebär detta att klientens individuella situation bedöms på grundval av hans eller hennes personuppgifter på ett automatiserat sätt, dvs. utan närvaro av hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet med den automatiserade bedömningen är att säkerställa att behandlingen utförs på rätt sätt.

Den automatiserade bedömningen grundar sig på diagnosen av långtidssjukdomen i Terveystalos företagshälsovårds journal, evenemang hos Terveystalos företagshälsovård (uppföljningsbesök, undersökningar) i anslutning till behandlingen av sjukdomen samt innehållet i kundens företagshälsovård. Dessa uppgifter behandlas i syfte att organisera, planera, genomföra och följa upp kundens vård. För mer information om behandling av personuppgifter: https://www.terveystalo.com/fi/tietosuojaseloste/henkiloasiakkaat eller https://www.terveystalo.com/en/privacy-statement/private-customer.

Om behandlingen av kunden utifrån den automatiska bedömningen inte verkar vara i enlighet med de nationella God medicinsk behandlingsrekommendationer, kontaktar en Terveystalos yrkesperson kunden för att bedöma behandlingen och vid behov hänvisa kunden till nödvändiga undersökningar och till en expert. Kontakten med kunden och informationen om kunden vård är konfidentiell och lämnas inte ut till arbetsgivaren. Kunden kan också på eget initiativ kontakta Terveystalo för att bedöma behovet av vård av sin långtidssjukdom.

För uppdaterade God medicinsk behandlingsrekommendationer, klicka här:

Bokning av fortsatta tider

Det är enklast att boka tid till eventuella fortsatta undersökningar eller kontrollbesök på en gång i verksamhetsställets kundtjänst. På så sätt vet du när och hur din vård fortsätter. Vår kundtjänst bokar tider till alla Terveystalos verksamhetsställen.

Om du vill kan vi skicka en påminnelse om att boka tid till årskontroll antingen per e-post eller genom att ringa dig.

Betalning

Kontrollera betalningssättet man kommit överens om på förhand med din arbetsgivare.

Om ditt besök är avtalsenligt, behöver du inte gå tillbaka till kundtjänsten. Boka emellertid tid till eventuella fortsatta undersökningar eller kontrollbesök på en gång i verksamhetsställets kundtjänst. Vår kundtjänst bokar tider till alla Terveystalos verksamhetsställen.

Som kund inom företagshälsovården är du förmånskund hos oss

Som företagshälsovårdskund är du förmånskund hos oss och du är bland de första som får information om nya tjänster och värdefulla förmåner bl.a. på Terveystalos tjänster som du betalar privat. Du får också aktuell information som främjar din hälsa och ditt välmående.

Din förmånskundrelation och dina förmåner gäller på Terveystalos verksamhetsställen överallt i Finland. Det kostar inget att vara förmånskund, och kundrelationen fortsätter att gälla så länge du omfattas av våra företagshälsovårdstjänster.