Prislista

Vanligaste mottagningspriser 2021. Ingrepp och undersökningar debiteras skillt. Kanta- och expeditionsavgift tilläggs till det slutliga priset.

Allmänläkare  
Mottagningsbesök 20 min från 69,50 €
Mottagningsbesök 30 min från 90,00 €
Mottagningsbesök 45 min från 123,50 €
Mottagningsbesök 60min från 164,00 €
Telefonkonsultation från 37,50 €
Distanstjänster 27/7
från 40,00 €
   
Specialistläkare  
Mottagningsbesök 20 min från 113,00 €
Mottagningsbesök 30 min från 133,00 €
Mottagningsbesök 45 min från 174,00 €
Mottagningsbesök 60 min från 221,00 €
Telefonkonsultation från 42,00 €
   
Sjukskötare  
Mottagningsbesök 20 min från 36,50 €
Mottagningsbesök 30 min från 49,30 €
Mottagningsbesök 40 min från 69,10 €
Mottagningsbesök 60 min från 94,70 €
   
Poliklinikavgift*  
Poliklinikavgift* 22,80 €
För seriebesök debiteras en poliklinikavgift 7,50 €
Kanta-avgiften** 2,10 €

Priserna för mottagningsbesöken och telefonkonsultationerna är riktgivande och kan avvika uppåt eller nedåt beroende på den taxa läkaren fastställt. Priserna påverkas bland annat av läkarens specialkompetens och specialisering. För separat telefonkonsultation debiteras i regel ett pris. Ett telefonsamtal som hör samman med ett besök på mottagningen kan ingå i den avgift som debiteras i samband med besöket. Dejoureringspriser under veckoslut är förhöjda och söndagstillägget är 100 %. Noggrannare läkarspecifika prisuppgifter finns på våra verksamhetsställen.

* Poliklinikavgiften kallas även expeditionsavgift. Den täcker de kostnader som hanteringen av patientens ärende medför för Terveystalo. Tack vare Terveystalos poliklinikavgift kan vi erbjuda våra kunder bl.a. möjligheten att boka tid på webben, på mobilen eller per telefon 24/7, kundrådgivning per telefon och på vårdcentralen, en e-recepttjänst, textmeddelandetjänster samt tjänsten Oma Terveys. Dessutom täcker poliklinikavgiften allmänna administrativa kostnader såsom kontors-, ekonomi- och organisationskostnader. Poliklinikavgiften betalas utöver priset för besöket på mottagningen. Läkararvodet täcker alltid endast kostnaderna för vården.

**Kanta-avgiften                                                     
                    
Kanta-avgiften täcker de systemkostnader som uppkommer för Terveystalo på grund av myndighetsavgifter och -krav i anslutning till tjänsten Kanta. Kanta-avgiften täcker även elektroniska recept, det vill säga eRecept, och den debiteras för alla mottagningsbesök som leder till en arkiverad anteckning i sjukjournalen.

Vid varje besök överförs följande information om patienten från Terveystalos patientdatasystem till Kanta-tjänsten: uppgifter om besök, patientjournaler, sammanfattande texter om vårdperioder, diagnoser, kritisk riskinformation samt laboratorieremisser och -svar. Från och med 1.1.2021 överförs även alla bilder från avbildning (förutom munhälsan och mammografisållningsundersökningar) till Kanta-tjänstens Arkiv över bildmaterial (Kvarkki). Mer information: www.kanta.fi

Avboka en reserverad tid

Avbokning av tid mottagning senast 24 h före mottagningstiden. Bokad tid för arbetsplast- eller gruppbesök avbokas senast en vecka före bokad tidpunkt. Vi följer de ovan nämnda tidsfristerna om annat inte avtalats separat. För avbokningar som görs senare eller tider som inte avbokats debiterar vi hela priset för den reserverade tjänsten.

Via webb- och mobiltidsbokningen kan man endast avboka tider som reserverats via den tjänsten. För avbokningen eller ändringen behövs den bokningskod som erhållits i bokningsskedet. 

Ändra dina bokningar

Ingrepp, operationer, vaccinationer och mediciner

Ingrepp, eventuella vaccinationer samt mediciner debiteras separat. För operationer ges vid behov en noggrann kostnadsuppskattning på förhand. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Betalningssätt

VI TAR INTE EMOT KONTANTER
Vi avslutar kontanter som betalningsmedel på Terveystalo.

På Terveystalo kan du betala privat med debitkort, kreditkort (Eurocard, Mastercard, American Express, Visa och Visa Electron), Terveystalo Finansiering, Terveystalo Faktura, ePassi eller med mobilbetalning via Oma Terveys.Ladda ner Oma Terveys från din app store.