Prislista

Vanligaste mottagningspriser 2017

Poliklinikavgift* 18,90 €
För seriebesök debiteras en poliklinikavgift / 5 besök.
E-receptavgift**
 0,90 € / läkemedel
   
Allmänläkare  
Mottagningsbesök 20 min 58,00 €
Mottagningsbesök 30 min 75,00 €
Mottagningsbesök 45 min 97,00 €
Mottagningsbesök 60min 138,00 €
Telefonkonsultation 31,00 €
   
Specialistläkare  
Mottagningsbesök 20 min 92,00 €
Mottagningsbesök 30 min 104,00 €
Mottagningsbesök 45 min 138,00 €
Mottagningsbesök 60 min 176,00 €
Telefonkonsultation 34,00 €
   
Sjukskötare  
Mottagningsbesök 20 min 31,00 €
Mottagningsbesök 30 min 42,00 €

Priserna för mottagningsbesöken och telefonkonsultationerna är riktgivande och kan avvika uppåt eller nedåt beroende på den taxa läkaren fastställt. Priserna påverkas bland annat av läkarens specialkompetens och specialisering. För separat telefonkonsultation debiteras i regel ett pris. Ett telefonsamtal som hör samman med ett besök på mottagningen kan ingå i den avgift som debiteras i samband med besöket. Dejoureringspriser under veckoslut är förhöjda och söndagstillägget är 100 %. Noggrannare läkarspecifika prisuppgifter finns på våra verksamhetsställen.

* Poliklinikavgiften kallas även expeditionsavgift. Den täcker de kostnader som hanteringen av patientens ärende medför för Terveystalo. Tack vare Terveystalos poliklinikavgift kan vi erbjuda våra kunder bl.a. möjligheten att boka tid på webben, på mobilen eller per telefon 24/7, kundrådgivning per telefon och på vårdcentralen, en e-recepttjänst, textmeddelandetjänster samt tjänsten Oma Terveys. Dessutom täcker poliklinikavgiften allmänna administrativa kostnader såsom kontors-, ekonomi- och organisationskostnader. Poliklinikavgiften betalas utöver priset för besöket på mottagningen. Läkararvodet täcker alltid endast kostnaderna för vården.

** Från och med 1.1.2017 debiterar Terveystalo en avgift för
elektroniska recept, på grund av myndighetsavgifter och administrativa avgifter. Avgiften är 0,90 €/läkemedel.

Avboka en reserverad tid

  • Avbokning av tid till specialistläkares mottagning senast 24 h före mottagningstiden. Övriga, även tider till terapeuter och tandvårdsmottagningar bör ske senast 12 h före mottagningstiden.
  • Avbokning av tid till undersökning och provtagning senast 12 h före bokad tid.
  • Bokad till för arbetsplast- eller gruppbesök avbokas senast en vecka före bokad tidpunkt.

Vi följer de ovan nämnda tidsfristerna om annat inte avtalats separat. För avbokningar som görs senare eller tider som inte avbokats debiterar vi hela priset för den reserverade tjänsten.

Via webb- och mobiltidsbokningen kan man endast avboka tider som reserverats via den tjänsten. För avbokningen behövs den bokningskod som erhållits i bokningsskedet. Du kan även ändra och avboka dina webbtidsbeställningar utan bokningskod via vår tjänst Oma Terveys, på www.terveystalo.com/omaterveys.

Ingrepp, operationer, vaccinationer och mediciner

Ingrepp, eventuella vaccinationer samt mediciner debiteras separat. För operationer ges vid behov en noggrann kostnadsuppskattning på förhand. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Betalningssätt

Du kan betala på följande sätt: kontant, bankkort, kreditkort (Eurocard, Diners Club, Käyttöluotto, Mastercard, OK, Visa och Visa Electron).
Du kan ansöka om Terveystalo Rahoitus (Terveystalo Finansiering) för att betala större ingrepp.