Prislista

Vanligaste mottagningspriser 2020

Allmänläkare  
Mottagningsbesök 20 min från 67,00 €
Mottagningsbesök 30 min från 87,50 €
Mottagningsbesök 45 min från 120,00 €
Mottagningsbesök 60min från 159,50 €
Telefonkonsultation från 36,00 €
Distanstjänster 27/7
från 40,00 €
   
Specialistläkare  
Mottagningsbesök 20 min från 110,00 €
Mottagningsbesök 30 min från 130,00 €
Mottagningsbesök 45 min från 167,00 €
Mottagningsbesök 60 min från 207,00 €
Telefonkonsultation från 40,00 €
   
Sjukskötare  
Mottagningsbesök 20 min från 35,00 €
Mottagningsbesök 30 min från 47,30 €
Mottagningsbesök 40 min från 66.30 €
Mottagningsbesök 60 min från 90,90 €
   
Poliklinikavgift*  
Poliklinikavgift* 21,80 €
För seriebesök debiteras en poliklinikavgift 6,50 €
Kanta-avgiften** 2,10 €

Priserna för mottagningsbesöken och telefonkonsultationerna är riktgivande och kan avvika uppåt eller nedåt beroende på den taxa läkaren fastställt. Priserna påverkas bland annat av läkarens specialkompetens och specialisering. För separat telefonkonsultation debiteras i regel ett pris. Ett telefonsamtal som hör samman med ett besök på mottagningen kan ingå i den avgift som debiteras i samband med besöket. Dejoureringspriser under veckoslut är förhöjda och söndagstillägget är 100 %. Noggrannare läkarspecifika prisuppgifter finns på våra verksamhetsställen.

* Poliklinikavgiften kallas även expeditionsavgift. Den täcker de kostnader som hanteringen av patientens ärende medför för Terveystalo. Tack vare Terveystalos poliklinikavgift kan vi erbjuda våra kunder bl.a. möjligheten att boka tid på webben, på mobilen eller per telefon 24/7, kundrådgivning per telefon och på vårdcentralen, en e-recepttjänst, textmeddelandetjänster samt tjänsten Oma Terveys. Dessutom täcker poliklinikavgiften allmänna administrativa kostnader såsom kontors-, ekonomi- och organisationskostnader. Poliklinikavgiften betalas utöver priset för besöket på mottagningen. Läkararvodet täcker alltid endast kostnaderna för vården.

** Från och med 1.1.2018 debiterar Terveystalo en Kanta-avgift av sina kunder. Kanta-avgiften täcker de myndighetsavgifter och andra kostnader som användningen av tjänsten Kanta medför för Terveystalo. Kanta-avgiften uppgår till 2,10 euro per besök. Kanta-avgiften debiteras för alla besök för vilka en sjukjournalsanteckning arkiveras.

Vid varje besök överförs följande information om patienten från Terveystalos patientdatasystem till Kanta-tjänsten: uppgifter om besök, patientjournaler, sammanfattande texter om vårdperioder, diagnoser, kritisk riskinformation samt laboratorieremisser och -svar. Från och med början av år 2018 kommer även intyg och utlåtandet stegvis att överföras till Kanta-tjänsten; först ut är A-intygen.

Kanta-avgiften täcker även elektroniska recept. De elektroniska recepten gör tjänsterna enklare och snabbare för patienter samtidigt som de förbättrar läkemedels- och vårdsäkerheten, då alla hälso- och sjukvårdsaktörer samt apotek har tillgång till samma information. Elektroniska recept är också enklare och billigare att förnya än pappersrecept, och patienten kan hämta ut sin medicin på vilket apotek som helst.

Avboka en reserverad tid

Avbokning av tid mottagning senast 24 h före mottagningstiden. Bokad tid för arbetsplast- eller gruppbesök avbokas senast en vecka före bokad tidpunkt. Vi följer de ovan nämnda tidsfristerna om annat inte avtalats separat. För avbokningar som görs senare eller tider som inte avbokats debiterar vi hela priset för den reserverade tjänsten.

Via webb- och mobiltidsbokningen kan man endast avboka tider som reserverats via den tjänsten. För avbokningen behövs den bokningskod som erhållits i bokningsskedet. Du kan även ändra och avboka dina webbtidsbeställningar utan bokningskod via vår tjänst Oma Terveys, på www.terveystalo.com/omaterveys.

Ingrepp, operationer, vaccinationer och mediciner

Ingrepp, eventuella vaccinationer samt mediciner debiteras separat. För operationer ges vid behov en noggrann kostnadsuppskattning på förhand. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Betalningssätt

VI TAR INTE EMOT KONTANTER
Vi avslutar kontanter som betalningsmedel på Terveystalo.

På Terveystalo kan du betala privat med debitkort, kreditkort (Eurocard, Mastercard, American Express, Visa och Visa Electron), Terveystalo Finansiering, Terveystalo Faktura, ePassi eller med mobilbetalning via Oma Terveys.Ladda ner Oma Terveys från din app store.