Företagshälsovårdstjänster för anställda

Terveystalos företagshälsovårdstjänster omfattar förutom lagstadgade företagshälsovårdstjänster även tjänster som syftar till att förbättra arbetshälsan, sjukvårdstjänster med fokus på företagshälsovård, forsknings- och undersökningstjänster samt andra hälsovårdstjänster, t.ex. vaccinationer.

Kundföretaget kan även erbjuda sina anställda specialistläkartjänster på Terveystalo. I vårt tjänsteutbud kan kundföretaget välja olika nivåer för företagshälsovårdstjänster.

De företagshälsovårdstjänster som ett företag eller en sammanslutning erbjuder sina anställda bygger alltid på ett avtal med Terveystalo. Före besöket på Terveystalo är det bra att kontrollera med arbetsgivaren vilka av våra tjänster som ingår i arbetsgivarens avtal.

Företagshälsovårdsstationer över hela Finland

Runtom i Finland har Terveystalo omkring 100 verksamhetsställen som erbjuder företagshälsovårdstjänster. Alla dessa verksamhetsställen är tillgängliga för kundföretagen genom ett enda avtal.

Före mottagningsbesöket

Före besöket på Terveystalo är det bra att kontrollera med arbetsgivaren vilka av våra tjänster som ingår i arbetsgivarens avtal.
Betalningsförbindelsen hittar du vid behov här.

Företagshälsovårdstjänster för företag

Mer information om företagshälsovårdstjänster för företag och organisationer finns på Företagstjänster