POZITÍVNY VÝSLEDOK TESTU COVID-19

Výsledok vášho testu na COVID-19 bol pozitívny. Ak je toto váš prvý pozitívny výsledok testu na COVID-19, znamená to, že pravdepodobne COVID-19 máte. Niekedy je výsledok testu na COVID-19 pozitívny aj nejaký čas po prekonaní ochorenia COVID-19. Ak chcete, môžete sa objednať k lekárovi, aby ste prediskutovali dôsledky výsledku testu. Výsledok testu môže ukazovať aj tzv. hraničný nález (inkonkluzívny). Hraničný nález znamená, že nie je možné určiť, či je výsledok pozitívny alebo negatívny. Výsledok hraničného nálezu neumožňuje vytvorenie koronavírusového certifikátu EÚ v archíve Kanta. Ak je potrebné potvrdenie o výsledku testu, musí byť odobratá nová vzorka. Telefonická rezervácia termínov: +358 (0)306 000*. Laboratórium, ktoré vykonalo test na koronavírus, poskytne vaše kontaktné údaje infekčnému oddeleniu vo vašej obci. Viaceré samosprávy už jednotlivcov s pozitívnym výsledkom nebudú kontaktovať ani nenariaďujú oficiálnu izoláciu či karanténu. Odporúčame, aby ste o pozitívnom výsledku informovali svojho zamestnávateľa a predišli tak šíreniu koronavírusu. Pre domácu samoliečbu postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

LIEČBA

Ak sú vaše príznaky mierne, môžete sa liečiť doma. Liečba zahŕňa oddych a štandardnú symptomatickú liečbu infekcie dýchacích ciest alebo hnačky. V prípade potreby môžete na úľavu od bolesti a horúčky užívať paracetamol podľa uvedených pokynov.

U niektorých pacientov môže byť v súvislosti s infekciou COVID-19 potrebná prevencia cievnej oklúzie (trombózy). Ak sa u vás niekedy cievna oklúzia vyskytla alebo máte nejaké rizikové faktory cievnej oklúzie (napr. nadváha, fajčenie, hormonálna substitučná liečba alebo perorálna antikoncepcia), kontaktujte svojho lekára, aby situáciu posúdil.

Nižšie je uvedený odkaz na informácie o infekcii koronavírusom a riziku cievnej trombózy (vo fínčine). V prípade, že vám hrozí riziko cievnej trombózy, objednajte sa na telefonické lekárske vyšetrenie (zdravotné stredisko / pracovná hygiena / súkromné):

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirus-ja-tukostaipumus

Ak máte zjavné príznaky alebo sa váš stav zhoršuje, neváhajte kontaktovať lekára na diaľku (video, chat alebo telefonická konzultácia). Ak ste zákazníkom spoločnosti Terveystalo v oblasti ochrany zdravia pri práci, vašou primárnou kontaktnou osobou je určený tím ochrany zdravia pri práci. Ak sa váš stav rapídne zhoršuje a/alebo trpíte silnou dýchavičnosťou (ťažkosti s dýchaním), zavolajte na tiesňovú linku 112 alebo niekoho požiadajte, aby na toto číslo zavolal za vás.

IZOLÁCIA

Pri miernych a asymptomatických infekciách sa odporúča dobrovoľná izolácia trvajúca minimálne 5 dní. Pred ukončením izolácie by mal byť človek dva dni asymptomatický.

Nižšie je uvedený odkaz na pokyny THL o izolácii a karanténe:

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/quarantine-and-isolation

VYSTAVENIE

COVID-19 sa považuje za infekčný 48 hodín pred nástupom príznakov alebo 48 hodín pred testom, aj ak nemáte žiadne príznaky. Osoby, ktoré s vami boli v tomto období v blízkom kontakte, sú považované za vystavené nákaze. Všeobecným pravidlom je, že blízkym kontaktom je osoba, ktorá sa zdržiavala v tej istej miestnosti alebo vo vzdialenosti do 2 metrov od vás dlhšie ako 15 minút. Blízke kontakty je vhodné o možnom vystavení nákaze informovať.

Osoby, ktoré boli jednoznačne v úzkom kontakte (osoby žijúce v spoločnej domácnosti, iné zjavne exponované osoby), by mali zostať doma v podmienkach podobných karanténe (nosiť rúško na tvár, vyhýbať sa novým sociálnym kontaktom). Ak sa u exponovaných jedincov objavia príznaky zodpovedajúce infekcii koronavírusom, odporúča sa testovanie.

Odporúčaná dĺžka karantény je 5 -10 dní.