Digitaaliset työkalut ja sovellukset päivittäiseen työskentelyyn ja työterveyden toiminnanohjaukseen HR-päättäjälle.
Digitala tjänster

Våra digitala tjänster stöder HR-beslutsfattarna att fatta rätt beslut

Terveystalo har landets mest omfattande inblick i faktorer som påverkar personalens välbefinnande och arbetsförmåga. Med hjälp av denna information stödjer vi ditt företag i hälsofrämjande ledarskap, förutser risker och skapar de sätt med vilka vi i samarbete bygger upp välmående arbetsgemenskaper med välmående arbetstagare och framgångsrika företag med välmående arbetsgemenskaper.

Ett friskt företag byggs upp med informationsbaserade beslut

  • Vi tar fram data åt dig om förändringar och trender i hälsan och välbefinnandet hos din personal. Du får en heltäckande bild av utvecklingen för sjukfrånvaron, ditt företags hälsoprocent och företagshälsovårdskostnaderna.
  • Våra verktyg för dataanalys ger dig tillgång till uppgifter om nuläget i din organisation, vilket hjälper dig att fatta välmotiverade beslut och att känna till dina anställdas behov på en djupare nivå. Vid behov kan du jämföra uppgifter om sjukfrånvaro och risker för arbetsoförmåga i olika team och på olika avdelningar, och rikta åtgärder till de ställen där de behövs bäst.
  • Analyserna av sjukfrånvaro och risker för arbetsoförmåga baserar sig på artificiell intelligens, som samlar data om eventuella kommande risker för arbetsoförmåga och därmed hjälper till att trygga hälsan hos de anställda även i framtiden.
  • Vi hjälper till med att tolka data och förstå de underliggande orsakerna till sjukfrånvaro.
  • Du ser effekterna av åtgärderna och samarbetet genom att följa utvecklingen för hälsoprocenten och sjukfrånvaron när samarbetet fortskrider.

Egenskaper

Begär en offert på företagshälsovård

Våra företagshälsovårdskunder har tillgång till våra digitala tjänster. Begär en offert på våra företagshälsovårdstjänster så hjälper vi dig att bygga upp en lämplig helhet för ditt företag.

Begär en offert

Den digitala Suunta-tjänsten lyfter företagshälsovårdssamarbetet till en ny nivå

Ett effektivt företagshälsovårdssamarbete ska kunna ske via en enda digital kanal. Därför har vi utvecklat den första tjänsten på marknaden, där allt du behöver för att bygga upp en frisk arbetsgemenskap finns samlat. Vi utvecklar Suunta i kontinuerligt samarbete med våra kunder för att skapa en ännu intelligentare plattform, som riktar informationen utifrån dina behov och gör det möjligt att reagera i rätt tid.