Anvisningar om coronavirusvaccination

Här hittar du anvisningar om vad ska du veta före och efter coronavirusvaccination.

Vänligen boka tid för coronavirusvaccination endast när du är i vaccinationsskift enligt anvisningarna från din hemkommun och du har fått rådet att boka en tid för vaccination på Terveystalo. Vacciner anländer gradvis till Finland och det finns utmaningar i deras tillgänglighet. Om inga tider är tillgängliga, försök igen senare.

Med ett vaccinationsbesök ser vi till att du är en av dem som för närvarande står på vaccinationsschemat. Se scheman från din hemkommunens webbplats.

Om vaccinationer för din grupp ännu inte har börjat ber vi att du inte bokar tid, eftersom det inte är möjligt för oss att ge vaccinet till en person som ännu inte hörs till dem som står på vaccinationsschemat.

Riskgruppernas vaccinationer

Om du bokar en tid baserat på att du tillhör en riskgrupp, var beredd att bevisa att du tillhör denna riskgrupp, till exempel genom att ta med en kopia av din medicinska journal eller visa information om Oma Kanta -tjänsten under vaccinationsbesöket. Det är viktigt att säkerställa informationen i samband med vaccinationer eftersom Terveystalo följer vaccinationsschemat från Institutet för hälsa och välfärd THL.

Anvisningar när du kommer för coronavirusvaccination

  • Kom bara om du är frisk och se till att skydda dig med en ansiktsmask.
  • Ta med ett identitetskort och ett FPA-kort.
  • Använd en kortärmad skjorta.
  • Ge tillräckligt med tid för att vaccinationsbesöket ska kunna övervakas i 15 minuter efter vaccinationen. Om du tidigare har haft en anafylaktisk reaktion på ett annat läkemedel eller vaccin är observationstiden minst 30 minuter.
  • Om detta är din första besök på Terveystalo, fyll i grundinformation och samtycke innan.
  • Ladda ner också Terveystalo-appen, där du efter ditt besök hittar information om nästa vaccinationsbesök som bokats åt dig.

När du kommer till ett andra vaccinationsbesök

Tiden för det andra vaccinationsbesöket är vanligtvis bokat i samband med ditt första besök, upp till cirka 12 veckor framåt. Eftersom det finns tid för det andra vaccinationsbesöket är det förståeligt att ditt schema kan ändras.

Om du råkar ut för oförutsedda händelser ber vi att du avbokar ditt möte via vår webbtidsbokning. För att boka en ny tid, ring vår kundtjänst på 030 6000.

Undvik dock tidsfördröjning om det inte är absolut nödvändigt.

Det kommer att säkerställa att du får din andra dos i tid. Det är viktigt inte bara för dig utan också för andra människor att vaccineras - med god planering kan vi erbjuda vaccinering till så många människor som möjligt.

Du kan i allmänhet fortsätta leva ett normalt liv eftervaccinationen, men kom ihåg att alltid följa de gällande rekommendationerna om bland annat god hand- och hosthygien, att hålla avstånd och använda ansiktsmask, vilket kan förhindra coronavirussmitta.

Information om coronavirusvacciner

Det finns olika coronavirusvaccin som användas i Finland. Kommunerna ordnar vaccinationerna och berättar vilka grupper som står i tur att vaccinera sig och var man får vaccinationen. Läs mer vad Institutet för hälsa och välfärd berattar om detta.

Möjliga symtom

  • Allmänna symtom: huvudvärk, led- ochmuskelsmärta, feber, frossa, trötthet eller illamående
  • Lokala symtom vid injiceringsområdet:värmekänsla, rodnad, svullnad, smärta, klåda,hudutslag

Lymfkörtlarna kan svälla upp lokalt.Andra biverkningar är sällsynta. De allmänna och lokala symtomen försvinner vanligeninom några dagar. En omfattande lokal reaktion kanta längre tid. Det tyder dock i allmänhet inte hellerpå allergi.

Allmänna och lokala symtom är inte farliga. De hindrar inte fortsatt vaccination.

Behandling av symtom

Du kan lindra huvudvärk, feber samt led- och muskelsmärta med febernedsättande och smärtstillande medel såsom paracetamol. Ibuprofen eller naproxen dämpar och behandlar lokala reaktioner vid injiceringsområdet. Kortisonsalva eller antihistamin kan lindra klåda. Ett kallt omslag kan hjälpa mot värmekänsla och svullnad.

Om symtomen fortsätter

Du kan inte få coronavirusinfektion av vaccinet.

Febereller lätt förhöjd temperatur kan bero på vaccinationenmen kan också vara symtom i samband med corona. Stanna därför hemma tills du har varit feberfri i 24 timmar utan febernedsättande medicin. Om febern fortsätter mer än tre dygn eller om det utöverfeber uppstår andra symtom som tyder på coronavirusska du gå på coronatest.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta vaccin ha biverkningar. I Finland samlas information om misstänkta biverkningar av läkemedel och vacciner i Fimeas register över biverkningar, där vårdpersonal och användare av läkemedel kan rapportera misstänkta eller observerade biverkningar.

Yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården och konsumenter kan anmäla misstänkta biverkningar av coronavaccin till Fimea. På deras sidor finns också de anmälningar som redan har gjorts. Största delen av symtomen är lindriga och kortvariga och förekommer endast hos en liten del av devaccinerade. 

Vaccinationsinformationen går till Kanta.fi-databasen, dvs. informationen kan ses i Omakanta-tjänsten. Då alla som har fått en coronavirusvaccination vid Terveystalo kommer att få vaccinationsintyg gratis via Omakanta-tjänsten.