Covid-19

Coronavirustester

Misstänker du att du har blivit smittad av coronavirus och skulle vilja bli testad? Eller behöver du ett intyg om att du är duglig för resande?

Akut smitta

Coronavirustest som tas från nässvalget visar om du för tillfället är smittad av coronavirus. Provet från nässvalget kan tas om du har symtom som tyder på coronavirussmitta eller om du nyligen (inom de senaste 14 dygn) har utsatts för coronavirus. Typiska symtom på coronavirus är feber, hosta, andnöd, muskelsvärk, trötthet, illamående, snuva och diarré. I samband med sjukdomen har även smak- och luktbortfall beskrivits.

Om ditt coronavirustest är positivt skickar vi anvisningar för vidare behandling via SMS.

Tidigare smitta

Med ett antikroppstest på blodprov kan man påvisa om man har haft coronavirussjukdomen. Antikroppstestet kan tas då början av symtom eller smittningen har skedd minst tre veckor sedan och man har inga symtom.

Priserna

De vanligaste priserna för coronarelaterade tjänster

Coronatest certifikat

Coronavirustestning för andra än finska medborgare

Coronavirustest samt antikroppstest kräver alltid remiss. Det snabbaste sättet att få remissen är att kontakta Terveystalos Läkarchat 24/7 där personer med finsk personbeteckning kan sköta sina ärenden.

På Terveystalo är coronavirustestning möjlig för såväl finska medborgare som alla andra personer – både symtomfria och personer med symtom

Några exempel är bl.a. arbetsrelaterad trafik till Finland när det gäller projekt eller utsändningsperiod eller resenärer som anländer till Finland.

  • Med hjälp av coronavirustestet kan en symtomfri person säkerställa att hen inte bär på smittan.
  • Antikroppstest för coronaviruset påvisar tidigare infektion och om personen redan har drabbats av coronaviruset.

Om du inte har en finsk personbeteckning, gör så här:

  • Boka tid för provtagningen genom att ringa vårt kundservicenummer (kontaktinformation: Kundtjänst och kontaktinformation | Terveystalo)
  • Sjuksköterskan ger dig en remiss till testet och bokar en provtagningstid till den läkarcentral som du vill gå till
  • Efter provtagningen får du en sammanställning av dina testresultat via krypterad e-post inom 2–3 dagar
  • Om ditt coronavirustest är positivt skickar vi anvisningar för vidare behandling via SMS.

Om du blir smittad av coronaviruset när du är i Finland kan du vända dig till en läkarcentral som är specialiserad på luftvägsinfektioner.