Hur man förbereder sig för provtagning

Det finns faktorer som påverkar resultaten av laboratorietester. Det är viktigt att följa riktlinjerna för förberedelserna för att resultaten ska bli så tillförlitliga som möjligt och jämförbara med referensvärden. Meddela provtagaren om du av någon anledning har avvikit från de instruktioner du fått. Du bör också ta med dig ett foto-ID till provtagningen.

Allmänna anvisningar för all provtagning: 

 • Konsumera inte alkoholhaltiga drycker under 24 timmar före provtagning. Undvik rökning och kraftig fysisk ansträngning 24 timmar före provtagning.
 • Följ din läkares anvisningar när du tar mediciner. För koncentrationstester av läkemedel tas blodprovet vanligtvis innan intagning av läkemedel. 
 • För hormontester ska du följa din läkares anvisningar. Vissa hormontest (t.ex. S -TSH, S -Korsol, S -Testo) måste tas vid en viss tidpunkt på dagen, eftersom koncentrationerna varierar över dygnet. S -TSH-testet rekommenderas tas mellan kl. 7.00 och 14.00.
 • På provtagningsdagen bör du undvika naturläkemedel och vitaminer eftersom de kan påverka resultaten av laboratorietesterna. 
 • Sitt stilla i cirka 15 minuter innan provet tas för att blodflödet ska kunna lugna ner.

Om det rör sig om ett fastande prov:

 • För ett fastande prov bör du inte äta eller dricka under 10-12 timmar från kvällen före till provtagningstillfället. Fastan får dock inte vara längre än 12 timmar. Under fastan kan du dricka ett glas vatten, men du får inte äta pastiller eller tuggummi. 
 • Om du har diabetes ska du följa din läkares råd om fastande eller ändring av insulindosen innan provet tas.
 • Remiss till tester som kräver fasta har en liten bokstav f (t.ex. fS-Fe) i prefixet.

När det gäller ett prov som inte är fastande:  

 • Du kan äta och dricka normalt dagen före testet. Om prov inte kräver fasta kan du äta en lätt måltid innan provet tas - men drick inga koffeinhaltiga drycker som kaffe eller te.

Vid ett uppföljande test av sköldkörtelmedicinering:

 • För uppföljning av tyroxinbehandling bör ett prov (t.ex. S -TSH, S, T4-V) tas på morgonen innan läkemedlet tas. Om du redan har tagit morgondosen kan provet tas tidigast 4 timmar efter att du har tagit tyroxintabletterna. 

När det gäller ett urinprov:

 • Om du misstänks ha en urinvägsinfektion bör urinen vara i blåsan i minst 4 timmar före provtagning, eller så länge som möjligt. 
 • För urinalbumin-kreatininförhållandet (U-AlbKre) tas ett prov från morgonens första urin. För provtagning i hemmet kan du få provtagningsutrustning från våra laboratorier.
 • För andra urinprover följer du instruktionerna som du fått. När det gäller t.ex. urinsamlingstester (med prefix dU- eller cU-) ger våra laboratorier dig instruktioner och utrustning för att samla in urin hemma.

När det gäller ett avföringsprov:

 • Vi rekommenderar att provtagningen sker hemma. Våra laboratorier dig instruktioner och utrustning för att ta ett avföringsprov hemma.

När det gäller ett svabbprov från halsen:

 • Du bör inte äta eller dricka en timme innan provtagning. Preparat som sköljer eller desinficerar halsen, t.ex. munvatten, sugtabletter eller tuggummi bör man undvika minst 2 timmar innan provtagning.
 • Inför svalgprov -CtGcNhO får man äta och dricka före provtagningen.

När det gäller ett EKG (elektrokardiogram):

 • Följ de allmänna riktlinjerna för all provtagning.