För kunder

Besök Terveystalo

Dessa sidor innehåller anvisningar som du kan behöva antingen för att förbereda dig för ditt besök eller som stöd i din behandlings olika skeden.

Tillsammans kan vi förhindra att viruset sprids

  • Kom till mottagningen i tid, men vistas inte i väntrummet i onödan.
  • Vänlingen använd en mask alltid när du besöker oss.
  • Vi önskar att patienten har med sig högst en ledsagare om det är nödvändigt.
  • Om du måste hosta, hosta i en engångsnäsduk eller mot övre delen av tröjärmen. Hosta aldrig i händerna.
  • Håll avstånd till andra: i väntrummet och när du står i kö är det viktigt att hålla ett avstånd på minst två meter till andra kunder och till kundrådgivaren vid kassan.
  • Om du har luftvägssymtom, vänligen uträtta ditt ärende på distans eller på våra flunsakliniker. Vi frågar dig om luftvägssymtom redan vid tidsbeställningen. 

Välkommen!

Anvisningar för användningen av tjänsterna