Beställ företagshälsovårdstjänster

Terveystalo Premium – vi tar hand om din hälsa

Terveystalo Premium är en tjänst för dig, som vill ta hand om dig själv och uppskattar högklassiga och individuella hälsovårdstjänster. Vi värdesätter din tid och din integritet. Vår uppgift är att främja ditt välbefinnande och din hälsa på ett förebyggande och flexibelt sätt.

Omsorg och främjande av den personliga hälsan och välbefinnandet

Vi är en samarbetspartner som värnar om din hälsa och ditt välbefinnande. Vi vill främja ditt välbefinnande och din hälsa på ett förebyggande och flexibelt sätt. Du kan vara Premium-kund hos oss som privatperson eller via en företagskundrelation. I Premium-servicepaketet ingår med avtalade intervaller skräddarsydda hälsogranskningar inklusive behövliga undersökningar, besök hos Premium-läkare och Premium-sjukskötare samt en personlig hälsoplan, med vars hjälp vi tar hand om ditt välbefinnande. I hälsoplanen beaktar vi personliga faktorer och behov som påverkar välbefinnandet och främjandet av hälsan, och utifrån dessa hänvisar vi dig till rätt expert. Terveystalos omfattande expertnätverk inom näringsterapi, motion och mentalt välbefinnande samt våra högklassiga samarbetspartner hjälper dig att upprätthålla ditt välbefinnande.

Kan vi också stöda din organisation? Vi berättar gärna mer om Premium-kundrelationen.

Lämna en kontaktbegäran till oss så återkommer vi inom kort.

Lämna kontaktbegäran

Du kan kontakta oss 24/7

  • Via Terveystalo Premium kan du få hjälp 24/7.
  • Alla kontakter och hälsokoordineringen sker via ett nummer och en e-postadress.
  • Våra experter betjänar dig snabbt och flexibelt med hänsyn till din tidtabell.
  • Du kan även sköta brådskande hälsoärenden och till exempel förnyelser av recept snabbt via Premium-chatten 24/7.

Lätt att uträtta ärenden

Terveystalo Premium har en kunnig personal som stöder och tar hand om din hälsa, och dina hälsoärenden sköts på ett och samma ställe. Du har tillgång till enskilda, trivsamma vänt- och mottagningsrum med separat ingång i Terveystalo Kampen.

Ett expertnätverk som stöder dig

Oberoende av om ditt mål är att säkerställa en tillräcklig återhämtning, upprätthålla din fysiska kondition eller ditt mentala välbefinnande, hittar du i Terveystalos omfattande nätverk av experter den rätta experten som står vid din sida. Till ditt stöd finns såväl experter inom ledningsarbete som högklassig medicinsk expertis. Du har tillgång till specialisterna på Kampens sjukhus och läkarstation samt tjänsterna på vårt stora riksomfattande nätverk av läkarstationer, oberoende av tid och plats.

Chefens goda hälsa gynnar hela gemenskapen

Hälsotillståndet och aktivitetsnivån hos chefer och ledare borde vara bättre än genomsnittet, eftersom de har en direkt inverkan på företagets arbetsatmosfär och därmed på det ekonomiska resultatet. Ett gott hälsotillstånd hos cheferna är till nytta för personerna själva, hela arbetsgemenskapen och det finländska arbetslivet. ”I Premium-tjänsten har vi möjlighet att erbjuda långa och helhetsbetonade vårdrelationer”, berättar Pekka Arovirta som är ansvarig läkare för Premium-tjänsten. ”Läkaren har möjlighet att i mer omfattande grad sätta sig in i kundens situation och bakgrund. Olika åtgärder, undersökningar och behandlingar utreds vid behov genom ett multiprofessionellt tillvägagångssätt, med hjälp av de bästa experterna. Upprätthållande av det egna välbefinnandet planeras alltid i samarbete med kunden, med hänsyn till kundens individuella behov.”

Premium tar hand om chefen

Terveystalo Premium lämpar sig för chefer, ledningsgrupper och företagets nyckelpersoner, vars välbefinnande har ett direkt samband med företagets resultat. För människor vars insjuknande medför mycket annat än en sjukledighet. Man förväntar sig mycket av chefer i nyckelställning. Att svara på förväntningarna och särskilt att överträffa dem kräver god fysisk och psykisk balans, uthållighet och snabb återhämtningsförmåga. Premiums kunniga personal är specialiserad på att identifiera hälsomässiga utmaningar hos personer med krävande arbetsuppgifter. Vi har kännedom om psykisk stress och energikrävande faktorer i samband med ledningsarbete. Vi vet vilken belastning arbetsstress, ändrade tidsscheman och resande medför. Allt det här beaktas i den personliga Premium-tjänsten. Sjukdom eller arbetsoförmåga hos nyckelpersonen kan innebära en risk för verksamhetens fortlevnad. Vårt mål är att upprätthålla och främja välbefinnandet och hälsan hos nyckelpersonerna så att de kan svara på uppgiftens krav, samt må bra även på fritiden och utveckla den egna förmågan att upprätthålla välbefinnandet. Vi håller Terveystalos löfte ”God vård snabbt”. Vi reagerar inte endast utan vi förutser också: den bästa sjukdomen är den sjukdom som har undvikits. En nyckelperson i gott skick är en nyckelperson som kan skapa resultat.

Begär offert