Företagshälsovård

Jämför företagshälsovårdspaket

Vi erbjuder Finlands mest heltäckande digitala tjänster och öppethållningstider, som ger dina arbetstagare direktkontakt med en läkare även medan man sitter hemma i soffan. Utöver våra distanstjänster betjänar vi även våra kunder på ca. 300 verksamhetsställen runt om i Finland. Hos oss hittar du alltid ett företagshälsovårdspaket som motsvarar dina behov, vare sig du vill garantera snabb och mångsidig vård till dina arbetstagare eller sinnesro för förutsägbara kostnader. Jämför företagshälsovårdspaketen nedan och begär en offert! Vi erbjuder både tjänster som debiteras enligt användning och paket med fast pris.

Företagshälsovårdspaket som debiteras enligt användning

Jämför innehållet i företagshälsovårdspaket som debiteras enligt användning

 

Jämför Sopiva Sujuva Tuottava Verraton
Lagstadgade företagshälsovårdsåtgärder, 
såsom arbetsplatsutredning och verksamhetsplan
x x x x
Sjukvård på allmänläkarnivå x x x x
Sjukvård på specialistläkarnivå   x x x
Laboratorieundersökningar Basnivå De vanligaste Omfattande Alla
Röntgenundersökningar Alla Alla Alla Alla + ingrepp
Ultraljudsundersökningar Begränsade Begränsade Omfattande Alla
Magnet- och datortomografiundersökningar   Begränsade Omfattande Alla
Endoskopiundersökningar   Begränsade Begränsade Alla
Psykoterapi     x x
Fysioterapi     x x
Vaccinationer Basnivå De vanligaste Omfattande Alla
Ingrepp på mottagningen (t.ex. borttagning av födelsemärken) Basnivå De vanligaste Omfattande Alla
Välbefinnandetjänster och grupptjänster Som tilläggstjänst Som tilläggstjänst Som tilläggstjänst Som tilläggstjänst
Tandvård inom företagshälsovården Som tilläggstjänst Som tilläggstjänst Som tilläggstjänst

Som tilläggstjänst

Begär offert på våra företagshälsovårdstjänster

Begär offert

Digitala företagshälsovårdspaket till fast månadspris

Förmånligaste

Startti

Lagstadgade, digitala företagshälsovårdstjänster som upprätthåller arbetsförmågan för ett prismedvetet företag. Omfattar inte sjukvård.

 • Lagstadgad företagshälsovård
 • Arbetsplatsutredning
 • Verksamhetsplan
 • Hälsoundersökningar
 • Ledning av arbetsförmågan
Populäraste

Smartti

Smidiga digitala företagshälsovårdstjänster med sjukvård, en hälsovårdare som stöd 24/7.

 • Lagstadgad företagshälsovård, såsom arbetsplatsutredning, verksamhetsplan och hälsoundersökningar
 • Sjukvård utförd av allmänläkare
 • Laboratorieundersökningar
 • Röntgenundersökningar
 • Åtgärder på mottagningen
Omfattande

Valtti

Digitala företagshälsovårdstjänster på specialistläkarnivå, en hälsovårdare som stöd 24/7.

 • Lagstadgad företagshälsovård, såsom arbetsplatsutredning, verksamhetsplan och hälsoundersökningar
 • Sjukvård utförd av allmänläkare
 • Specialistläkarkonsultationer inom sjukvårdinom sjukvård
 • Laboratorieundersökningar
 • Röntgenundersökningar
 • Åtgärder på mottagningen

Jämför företagshälsovårdspaket med fast pris

 

Jämför Startti Smartti Valtti

Lagstadgade företagshälsovårdsåtgärder, såsom arbetsplatsutredning och verksamhetsplan

x x x

Förebyggande stöd av arbetshälsan och arbetsförmågan

x x x

Specialistkonsultationer kring arbetsförmåga med remiss av en företagshälsovårdare eller -läkare

x x x

Företagshälsovårdsbetonad diagnostik kring arbetsförmåga

x x x

Vaccinationer i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar

x x x

Företagsfysioterapeutens direktmottagning

x x x

Tjänsten Digitalskötare 24/7

  x x

Sjukvård på allmänläkarnivå på distans och på verksamhetsstället vardagar 7–21

  x x

Läkarchatt vardagar 7–21

  x x

De vanligaste laboratorie- och röntgenundersökningar inom sjukvården

  x x

Begränsade åtgärder inom sjukvården

  x x

Specialistläkarkonsultationer med remiss av en företagsläkare (psykiatri, kardiologi, invärtes sjukdomar, fysiatri, ortopedi, beroendemedicin, ögonsjukdomar)

    x