Influenssarokotukset henkilöstölle.
Influensavaccin under säsongen 2022–2023

Färre sjukfrånvarofall med influensavaccin

Influensan drabbar varje år upp till en halv miljon finländare. Vaccination är det effektivaste skyddet mot influensa. Vaccinet förebygger sjukdomen till cirka 80 procent och förkortar sjukdomsförloppet. Det rekommenderas att man tar vaccinet i god tid före den första influensavågen, som brukar komma vid årsskiftet. Hösten 2022 uppskattar Institutet för hälsa och välfärd (THL) att säsongsinfluensan börjar tidigare än vanligt. Insjuknandet i influensa förväntas också vara högre än under några av de föregående säsongerna.

Det lönar sig att vaccinera sig mot influensa

Influensa hos personer i arbetsför ålder kan orsaka långa sjukfrånvaroperioder. Ditt företag kan spara in på kostnaderna för sjukfrånvaro när din personal har vaccinerats mot influensa. Genom att vaccinera din personal kan du uppnå betydande inbesparingar.

Det är dags att skydda sig

Det är dags att skydda sig

När personalen vaccineras är inbesparingarna för arbetsgivaren sannolikt större än vad som uppskattats ovan, eftersom varje vaccinerad utöver sin egen närmaste krets skyddar sina ovaccinerade arbetskamrater, varvid antalet insjuknade i allmänhet är mindre. Nyttan med vaccinationen är ännu större om sjukdomsbilden är svår och sjukfrånvaron blir ända upp till 7–14 dagar för de ovaccinerade.

  • År 2022 är priset på ett influensavaccin för arbetsgivaren 44,70 €/person
  • Vaccinationerna inleds i Terveystalo uppskattningsvis vecka 39

Skydda din personal mot influensa

Om du vill erbjuda vaccinet till din personal, kontakta ditt eget företagshälsovårdsteam eller be med vidstående blankett om en offert för vaccination av din personal.

Be om en offert