Prislista

Vanligaste mottagningspriser 2022. Ingrepp och undersökningar debiteras skillt. Kanta- och servicesavgift tilläggs till det slutliga priset.

De läkare som arbetar för oss är huvudsakligen egenföretagare och bestämmer sina priser självständigt. Priserna för mottagningsbesök i denna prislista är vägledande och kan variera efter priset som fastställts av specialisten själv.

Mottagningspriset bestäms utgående från den totala varaktigheten på mottagningen. Den totala varaktigheten påverkas även av tiden som specialisten lägger på att läsa förhandsuppgifterna och registreringar som gjorts i patientdatasystemet.

För mindre åtgärder som vidtas på mottagningen faktureras förutom läkararvodet, även en materialavgift, som beroende på åtgärden innefattar assisterande personal och materialet som används.

Dessutom kan en separat faktura utgå för

 • begäran om återuppringning
 • eventuella undersökningar och åtgärder som vidtas på mottagningen
 • sjukvårdsartiklar som använts i samband med vården
 • läkemedel som ordinerats av läkaren
 • ortoser (t.ex. handledsstöd, fotstöd, kryckor)
 • eventuella utlåtanden som gjorts på mottagningen

De vanligaste priserna

Priset för besöket på mottagningen är detsamma oberoende av om det genomförs som när-, video- eller telefonmottagningsbesök. Andra avgifter med anknytning till mottagningen omfattar:

När-, video- och telefonmottagning

Utöver priset på mottagningsbesöket, debiteras en allmän serviceavgift på 24,80 € och en Kanta-avgift på 2,30 €. Serviceavgiften för munhälsa är 19,90 €.

Chattmottagningar

Priserna på chattmottagningar inkluderar vanligen en Kanta-avgift på 2,30 €.

Terveystalo ansvarar endast för prisuppgifter som publiceras i de egna kanalerna och det egna materialet. Vi förbehåller oss rätten till förändringar.

Läs mer om avgifter förknippade med mottagningsbesök i slutet av prislistan.

Allmänläkare

 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 07–21, 20 min från 78,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 07–21, 30 min från 98,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 07–21, 45 min från 134,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 07–21, 60 min från 177,50 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 21–07, 20 min från 156,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 21–07, 30 min från 196,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 21–07, 45 min från 268,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 21–07, 60 min från 355,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar kl. 07–18, 20 min från 101,50 €
 • Mottagningsbesök på lördagar kl. 07–18, 30 min från 127,50 €
 • Mottagningsbesök på lördagar kl. 07–18, 45 min från 174,50 €
 • Mottagningsbesök på lördagar kl. 07–18, 60 min från 231,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar efter 18, på söndagar och helger, 20 min från 156,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar efter 18, på söndagar och helger, 30 min från 196,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar efter 18, på söndagar och helger, 45 min från 268,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar efter 18, på söndagar och helger, 60 min från 355,00 €

Specialistläkare

 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 07–21, 20 min från 123,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 07–21, 30 min från 144,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 07–21, 45 min från 189,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 07–21, 60 min från 240,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 21–07, 20 min från 185,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 21–07, 30 min från 216,00 €
 • Mottagnigsbesök på lördagar kl. 07–18, 20 min från 154,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar kl. 07–18, 30 min från 180,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar kl. 07–18, 45 min från 237,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar kl. 07–18, 60 min från 300,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar efter 18, på söndagar och helger, 20 min från 185,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar efter 18, på söndagar och helger, 30 min från 216,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar efter 18, på söndagar och helger, 45 min från 284,00 €
 • Mottagnigsbesök på lördagar efter 18, på söndagar och helger, 60 min från 360,00 €

Sjukskötare

 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 07–21, 20 min från 38,50 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 07–21, 30 min från 52,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 07–21, 40 min från 73,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 07–21, 60 min från 99,50 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 21–07, 20 min från 77,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 21–07, 30 min från 104,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 21–07, 45 min från 146,00 €
 • Mottagnighsbesök på vardagar kl. 21–07, 60 min från 199,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar kl. 07–18, 20 min från 50,50 €
 • Mottagningsbesök på lördagar kl. 07–18, 30 min från 67,50 €
 • Mottagningsbesök på lördagar kl. 07–18, 45 min från 95,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar kl. 07–18, 60 min från 129,50 €
 • Mottagningsbesök på lördagar efter 18, på söndagar och helger, 20 min från 77,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar efter 18, på söndagar och helger, 30 min från 104,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar efter 18, på söndagar och helger, 45 min från 146,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar efter 18, på söndagar och helger, 60 min från 199,00 €

*Tidsavgifter

 • Kanta-avgiften från 2,30 €
 • Serviceavgift från 24,80 €
 • Serviceavgift vid seriebesök från 8,90 €

De vanligaste priserna för coronarelaterade tjänster

 • Observera att du alltid behöver en remiss för ett coronatest. Totalpriset består av priset för remissen och testet du valt.

 • Remiss till coronatest 30,00 €
  En läkarremiss berättigar till ersättning från FPA för coronatest.
 • Provtagning för coronavirus med PCR-test 198,00 €
  Självrisk: 98,00 €
 • Provtagning för coronavirus med antigen-, dvs. snabbtest 163,00 €
  Självrisk: 127,00 €
 • Antikroppstest 89,00 €
  Självrisk: 84,00 €
 • Antikroppstestpaket 117,00 €
  Självrisk: 112,00 €

Coronatjänster för resenärer

 • Observera att priset för testet du valt tillkommer till priset. Se priset för de olika testalternativen ovan.

 • Remiss till coronatest för resenärer 20,00 €
  En remiss och ett intyg till Mina Kanta-sidorna ingår i priset. Testet du valt faktureras separat. Tjänsten berättigar inte till FPA-ersättning.
 • Coronatest för resenärer och separat elektroniskt intyg från Terveystalo 40,00 €
  En remiss och ett elektroniskt intyg ingår i priset. Testet du valt faktureras separat. Tjänsten berättigar inte till FPA-ersättning.
 • Coronatest för resenärer och separat intyg i pappersform från Terveystalo 54,00 €
  En remiss och ett intyg i pappersform ingår i priset. Testet du valt faktureras separat. Tjänsten berättigar inte till FPA-ersättning.
 • Elektroniskt intyg för resenärer 20,00 €
  Ett separat elektroniskt intyg från Terveystalo är tillgängligt till tester som har tagits i Terveystalo. Remissen och testet du valt faktureras separat. Tjänsten berättigar inte till FPA-ersättning.

Chattmottagningar

 • Chattpriserna är angivna efter FPA-ersättningen och de innehåller en Kanta-avgift på 2,30 €. Observera att FPA-ersättning för förnyelse av recept endast fås om läkaren ger vårdanvisningar i samband med förnyelsen av receptet.

 • Läkarchatt på vardagar kl. 07–21 37,80 €
  (utan FPA-ersättning 45,80 €)
 • Läkarchatt på veckoslut och helgdagar kl. 07–21 48,60 €
  (utan FPA-ersättning 56,30 €)
 • Läkarchatt på nätter kl. 21–07 60,30 €
  (utan FPA-ersättning 68,30 €)
 • Förnyande av recept på vardagar kl. 07–21 23,80 €
  (utan FPA-ersättning 31,80 €)
 • Förnyande av recept på lördagar kl. 09–21 29,80 €
  (utan FPA-ersättning 37,30 €)
 • Förnyande av recept på söndagar och helgdagar kl. 09–21 36,30 €
  (utan FPA-ersättning 44,30 €)
 • Sjukskötarchatt 22,00 €

Serviceavgiften kallas även expeditionsavgift. Den täcker de kostnader som hanteringen av patientens ärende medför för Terveystalo. Tack vare Terveystalos serviceavgift kan vi erbjuda våra kunder bl.a. möjligheten att boka tid på webben, på mobilen eller per telefon 24/7, kundrådgivning per telefon och på vårdcentralen, textmeddelandetjänster och alla våra chatt- och videomottagningstjänster på webben och i Terveystalo-appen. Dessutom täcker serviceavgiften allmänna administrativa kostnader såsom kontors-, ekonomi- och organisationskostnader. Serviceavgiften betalas utöver priset för besöket på mottagningen. Läkararvodet täcker alltid endast kostnaderna för vården.

Kanta-avgiften täcker de systemkostnader som uppkommer för Terveystalo på grund av myndighetsavgifter och -krav i anslutning till tjänsten Kanta. Kanta-avgiften täcker även elektroniska recept, det vill säga eRecept, och den debiteras för alla mottagningsbesök som leder till en arkiverad anteckning i sjukjournalen.

Vid varje besök överförs följande information om patienten från Terveystalos patientdatasystem till Kanta-tjänsten: uppgifter om besök, patientjournaler, sammanfattande texter om vårdperioder, diagnoser, kritisk riskinformation samt laboratorieremisser och -svar. Från och med 1.1.2021 överförs även alla bilder från avbildning (förutom munhälsan och mammografisållningsundersökningar) till Kanta-tjänstens Arkiv över bildmaterial (Kvarkki).

Mer information: www.kanta.fi

Du kan läsa mer om grunderna för FPA-ersättningar på FPS:s webbplats.

VI TAR INTE EMOT KONTANTER.
Vi har avslutat kontanter som betalningsmedel på Terveystalo.

På Terveystalo kan du betala privat med debitkort, kreditkort (Eurocard, Mastercard, American Express och Visa), Terveystalo Finansiering, Terveystalo Faktura, ePassi eller med onlinebetalning via Terveystalo-appen eller genom att logga in på vår webbplats.

Läs mera om våra betalningsalternativ och onlinebetalningar.

Ingrepp, eventuella vaccinationer samt mediciner debiteras separat. För operationer ges vid behov en noggrann kostnadsuppskattning på förhand. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Den bokade tiden ska avbokas minst 24 timmar innan mottagningstiden börjar. För avbokningar som görs senare eller tider som inte avbokats förbehåller vi oss rätten att debitera hela priset för den reserverade tjänsten. Läs mer och se anvisningar.