För kunder

Sköta ärenden för barn

Hos oss kan du enkelt sköta ditt minderåriga barns ärenden när du har lagt till dig som barnets vårdnadshavare i våra tjänster. Efter detta kan du se ditt barns besöksinformation, laboratorieresultat, recept och remisser i Terveystalo-appen och via onlinetjänsten.

Så lägger du till dig själv som barns vårdnadshavare 

Om ditt barn är under 12 år ska du göra följande:

 1. Du kan lägga till ditt barn under 12 år i din egen profil antingen i Terveystalo-appen eller genom att logga in på vår webbplats. 
 2. Gör så här i appen: När du har loggat in i appen eller på vår webbplats, klicka i rutans högra hörn vid ditt namn. Öppna avsnittet Familjemedlemmar och lägg till ditt barns uppgifter i din profil genom att logga in via Suomi.fi.
 3. Gör så här på vår webbplats: Logga in via det övre högra hörnet på vår nätsida. När du har loggat in, klicka i rutans högra hörn vid ditt namn och öppna Egna uppgifter. Öppna avsnittet Familjemedlemmar och lägg till ditt barns uppgifter i din profil genom att logga in via Suomi.fi.
 4. När ditt barn har lagts till i din profil kan du använda både hälsocentralens app och vår onlinetjänst för ditt barns räkning och se ditt barns besöksuppgifter och laboratorieresultat. Du kan enkelt ändra din profil från det övre högra hörnet av skärmen.
 5. Spara sedan ditt barns FPA-kort i appen, så får du framöver besöken som berättigar till ersättning till FPA-ersatta priser.

Om ditt barn är mellan 12 och 17 år, gör följande:

 1. För att lägga till dig själv som vårdnadshavare för ett barn över 12 år i Terveystalo-appen och i onlinetjänsten och kunna se ditt barns besöksinformation, ring vår kundtjänst eller besök verksamhetsställets kundtjänst. Barnet ska vara närvarande eller själv ge sitt samtycke per telefon för att du i våra tjänster ska kunna uträtta ärenden för barnet. Fullmakten att uträtta ärenden gäller i ett år.
 2. När ditt barn har lagts till i din profil kan du uträtta ärenden för barnets räkning både i Terveystalo-appen och i vår onlinetjänst och kan se ditt barns besöksinformation och laboratorieresultat. Du kan enkelt ändra din profil från det övre högra hörnet av skärmen.
 3. Spara sedan ditt barns FPA-kort i appen, så får du framöver besöken som berättigar till ersättning till FPA-ersatta priser.

Som vårdnadshavare är det bra för dig att veta

I vissa situationer har minderåriga rätt att påverka hur deras uppgifter visas för vårdnadshavaren i hälsocentralens applikationer och onlinetjänster:
 
 • En minderårig kan, om barnet så önskar, förbjuda att visa information som rör sitt besök för sin vårdnadshavare, om vårdpersonalen bedömer att barnet kan själv bestämma över sin egen behandling.
 • En minderårig kan inte vägra vårdnadshavaren att ta del av sina uppgifter om vårdpersonalen bedömer att den minderårige inte kan bestämma över sin egen behandling.
 • En bedömning av en minderårigs beslutsförmåga görs alltid per besök eller behandlingsperiod och bedömningen påverkas av barnets ålder, utvecklingsnivå och det ärende som ska behandlas.
Detta är baserat på den operativa modellen för att hantera minderåriga för alla vårdgivare som Terveystalo har antagit från 16.11.2022.

Vanliga frågor om att sköta ärenden för minderåriga barn

Bara genom att lägga till ditt barn i din egen profil kan du se barnets hälsoinformation såsom läkarjournaler, tidigare och framtida besöksinformation, laboratorieresultat och recept. Du ser denna information i Terveystalo-appen och i vår onlinetjänst. I appen och online kan du även enkelt sköta ärenden för barnets räkning i läkarchatten och boka tider för barnet. När du sköter ärenden för ditt barn ändrar du bara profilen från skärmens övre högra hörn.

Ja, du kan boka en tid online också utan att ha lagt till ditt barn i din egen profil eller genom att ringa vår kundtjänst.

Om en minderårig har sina egna nätbankskoder kan barnet använda Terveystalo-appen, logga in på vår onlinetjänst eller boka tid online.

Denna rätt grundar sig på patientlagen och på vårdnadshavarens och den minderåriges rättigheter. Vårdnadshavarna är ansvariga för sitt barn och har rätt att besluta om barnets vård tills barnet själv kan göra det. Däremot har en minderårig rätt till integritet och möjlighet att självständigt uträtta sjukvårdsärenden, om vårdpersonalen bedömer att den minderårige är kapabel till det på grund av sin ålder, utvecklingsnivå och det ärende som behandlas.
 
Elektroniska transaktioner inom hälsovården expanderar och utvecklas hela tiden, därför är det viktigt att säkerställa att minderåriga och vårdnadshavares rättigheter förverkligas även i onlinetjänster.

I det här fallet kommer vårdnadshavaren inte att se möten, vårdinformation eller andra poster relaterade till barnets besök i Terveystalo-appen eller vår onlinetjänst. Informationen är inte heller synlig i Omakanta. Detta kräver att hälsovårdspersonalen har bedömt att den minderårige är kapabel att fatta egna beslut om sin vård.

Det finns ingen lagstadgad åldersgräns för minderårigas beslutsförmåga. Därför bedömer hälsovårdspersonalen separat beslutsförmågan vid varje minderårigs besök och ärende som ska hanteras.

Hälsovårdspersonalen bedömer en minderårigs förmåga att fatta beslut om sin egen hälsovård. Om yrkespersonen bedömer att den minderårige är kompetent att fatta ett beslut kan den minderårige bestämma om han eller hon vill visa information om besöket eller behandlingen för vårdnadshavaren eller inte. Om hälsovårdspersonalen anser att den minderårige inte kan besluta om sin egen behandling, ska detaljerna om besöket eller behandlingen visas för vårdnadshavaren.

När en minderårig kommer till Terveystalo för att träffa en hälsovårdare bedömer hälsovårdaren om barnet är kapabel att fatta beslut om sin behandling, utifrån barnets ålder och utvecklingsnivå. Om yrkesutövaren bedömer att barnet är kompetent att fatta ett beslut, tillfrågas den minderårige om vårdnadshavarna ska få ta del av hälsojournalerna över besöket eller behandlingen.
 
Om hälsovårdaren bedömer att ett barn är kompetent att fatta beslut måste barnets åsikt om sin vård beaktas.

Information om ett specifikt besök eller ett ärende som ska behandlas och där barnet har bedömts av hälsovårdspersonalen som kompetent att fatta ett beslut. En minderårig kan inte permanent vägra att visa sina uppgifter för sin vårdnadshavare, men beslutsförmågan bedöms individuellt vid varje besök och kan variera beroende på vilket ärende som ska behandlas.

Det finns ingen åldersgräns för att handla på egen hand. Om hälsovårdspersonalen anser att den minderårige inte kan besluta om sin behandling är hälsovårdspersonalen dock skyldig att kontakta vårdnadshavaren vid besöket.
 
Om en minderårig har nätbankskoder eller ett mobilcertifikat kan hen boka tid på vår hemsida eller ladda ner Terveystalon-appen och se sin besöksinformation därifrån. Våra elektroniska kanaler kräver stark autentisering.