Information om tandsvårds tjänster och coronavirusepidemin

Våra tandläkartjänster och andra munhälsovårdstjänster står till ditt förfogande. Genom att följa dessa instruktioner hjälper du oss att försäkra att du och våra andra kunder samt hälso- och sjukvårdspersonal som tar hand om dig förblir friska.

Se våra öppettider här.

 

Vänligen boka om din mottagningstid i fall:

 • Du har en coronavirusinfektion.
 • Du är i karantän eller isolerad på grund av en coronavirusinfektion.
 • Du inte mår bra.

 

Du kan gärna komma till tandkliniken:

 • efter insjuknande i symtomfri/lindrig coronainfektion tidigast efter 5–10 dygn, under förutsättning att du har varit utan sekretoriska symtom i två dygn.
 • efter coronainfektion med allvarliga symtom tidigast efter 14 dygn
 • om du har haft symtom som förknippas med coronainfektion under en symtomperiod som varat mindre än 10 dygn och du har tagits ett negativt COVID-19 prov (CV19Ag- eller CV19NhO-test som har tagits på en hälso- och sjukvårdsenhet) högst 72 h före den planerade mottagningstiden och du inte är försatt i karantän eller isolering.
 • om du har långvariga luftvägs- eller magsymtom (över 10 dygn)

 

När du kommer till platsen för tandvård:

 • Kom så nära din behandlingstid som möjligt så att väntetiden på kliniken blir så kort som möjligt.
 • Bär ett kirurgiskt mun- och nässkydd när du kommer till Terveystalo.
 • Håll tillräckligt avstånd från andra.
 • Följ god hand- och hosthygien och desinficera eller tvätta händerna när du kommer och när du ger av dig.
 • Borsta tänderna redan hemma.
 • Vi hoppas att du kommer ensam om det är möjligt. Om du ändå har andra med dig, bör de gärna vänta utanför verksamhetsstället.

 

Genom att följa dessa instruktioner kan du hjälpa oss att hålla dig, våra kunder och vårdpersonal friska.