EU:s coronaintyg

EU:s digitala coronaintyg har varit tillgängligt i Finland på Mina Kanta-sidorna sedan 14.7.2021. Coronaintyget består av tre olika intyg:

  • intyg över coronavaccination
  • intyg över negativt coronatestresultat
  • intyg över genomliden coronavirussjukdom

Uppgifterna på intyget är på finska, svenska och engelska. Intyget innehåller en s.k. QR-kod med hjälp av vilken myndighetspersoner kan säkerställa intygets autenticitet. Utifrån ett coronatestresultat eller en coronavaccination skapas automatiskt ett EU-coronaintyg på Mina Kanta-sidorna. Resultatet av coronavirustester som tagits på Terveystalo uppdateras i Kanta-arkivet i genomsnitt inom 10 timmar efter att resultatet blivit klart. Terveystalo ansvarar inte för störningar i Kanta-tjänsterna.

Du kan själv spara eller skriva ut EU-coronaintyget genom att logga in på Mina Kanta-sidorna. Inloggningen kräver en stark identifiering med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Om du inte har tillgång till Mina Kanta-sidorna kan du be om ett intyg över ett coronatest eller en vaccination som tagits på Terveystalo via vår kundtjänst (kontaktinformation Kundtjänst och kontaktinformation | Terveystalo). Intyget skickas till dig elektroniskt via Terveystalo-appens meddelandetjänst eller som krypterad e-post. Terveystalo kan också skicka ett EU-coronaintyg till personer som inte har en finsk personbeteckning om testet har tagits på Terveystalo.

Anvisningar om Kanta-tjänsternas EU-coronaintyg hittar du här.

EU:s coronaintyg för barn

EU:s coronaintyg för barn under 10 år

Coronaintyg för barn under 10 år finns på vårdnadshavarens Mina Kanta-sidor. Som vårdnadshavare kan du ladda ner eller skriva ut intyget från dina Mina Kanta-sidor.

EU:s coronaintyg för 10–17-åriga barn

Om barnet har egna nätbankskoder eller mobilcertifikat ser barnet intyget själv på sina Mina Kanta-sidor.

Om ett 10–17-årigt barn inte kan identifiera sig på Mina Kanta-sidorna kan du be om ett intyg för barnet via vår kundtjänst. Beakta ändå följande när det gäller 12–17-åriga barn:

  • Ett 12–17-årigt barn måste ge muntligt tillstånd eller en fullmakt om man vill att intyget ska skickas till vårdnadshavaren. Barnet kan ge muntligt tillstånd per telefon när du kontaktar vår kundtjänst, eller du kan lämna in en fullmakt till exempel i samband med coronavirusprovtagningen. Intyget skickas till vårdnadshavaren elektroniskt via Terveystalo-appens meddelandetjänst eller som krypterad e-post. Intyget kan också skickas som krypterad e-post till ett barn som är över 12 år. Kom överens om leveransmetoden när du kontaktar vår kundtjänst.

Om du behöver ett separat intyg för resande, till exempel när du reser till ett land utanför EU, hittar du mer information här.