Covid-19

Coronavirusvaccination

För tillfället erbjuder vi inga coronavaccinationer. Vänligen kontakta din kommun för uppdaterad information om coronavaccinationer.

Kommunerna ansvarar för ordnandet av vaccinationer i sitt eget område och de kan samarbeta i fråga om den praktiska vaccinationen med lokala aktörer såsom Terveystalo.

Information om coronavaccinationer

THL ger anvisningar åt alla aktörer om vaccinationsarrangemangen, utdelningen av vacciner samt vaccinationer, och på deras webbplats finns den senaste informationen om vaccinationssituationen i Finland samt vilka vacciner som används.

THL ger anvisningar om i vilken ordning vacciner ges samt om utdelningen. Terveystalo får vacciner från kommunen, och därmed används coronavacciner enligt THL:s nationella rekommendation.

För närvarande används i Finland BioNTech-Pfizers, Modernas och Janssens vacciner.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för upphandlingen av vacciner till Finland. Statsrådet fattar det slutliga beslutet om de vacciner som skaffas.

Coronavirusvaccinerna är gratis för alla som bor i Finland.

Eventuellt.
Enligt den nuvarande strategin ansvarar kommunerna för ordnandet av vaccinationer i sitt eget område och de kan samarbeta i fråga om den praktiska vaccineringen med lokala aktörer såsom företagshälsovårdsenheter och den privata sektorn. 
I Terveystalo kan coronavaccinet endast tas av de företagshälsovårdskunder som har fått instruktioner för detta av sin arbetsgivare. Du hittar de orter där Terveystalo deltar i coronavaccinationer här.

Nej. SHM har tagit fram Finlands coronavaccinstrategi utifrån medicinska grunder, med hjälp av nationella sakkunniga och baserat på bevis. 

Kommunerna ansvarar för ordnandet av vaccinationer i sitt eget område och Terveystalo samarbetar med kommunerna. Efter att man har avtalat om ordnande av vaccination i kommunen i fråga kontaktar vi omedelbart våra egna företagshälsovårdskunder och berättar hur vaccinationerna ordnas.

I Finland erbjuds coronavaccinet åt alla som har fyllt 12 år.

Vaccination rekommenderas för gravida kvinnor.

Efter vaccinationen har förts in i Terveystalos patientdatasystem går vaccinationsuppgiften också till databasen Kanta.fi, dvs. därigenom är uppgiften synlig också på Mina Kanta-sidorna. 

Alla får sitt vaccinationsintyg på Mina Kanta-sidorna.

Terveystalos orter för coronavaccination

Vaccinationerna fortskrider i den ordning som THL har anvisat.

På denna sida (på finska) hittar du information om i vilken kommun man kan vaccinera sig i Terveystalo.