Covid-19

Coronavirusvaccination

Terveystalo erbjuder booster-shots av coronavaccinet för företagshälsovård och privatkunder över 18 år. Mer information om var coronavaccinet erbjuds och annat om coronavaccination finns på denna sida.

Vi kommer att starta boostervaccinationer av coronavaccinet snart i Helsingfors, Jyväskylä, Tammerfors, Uleåborg och Åbo. Vi utökar vaccinationerna på andra ställen efter efterfrågan.
På Terveystalo, oavsett bostadsort, kan alla personer över 18 år som genomgått minst två tidigare coronavaccinationer eller en coronavaccination och en coronavirusinfektion få en boostervaccination mot coronavaccinet. Minst 3 månader ska ha gått sedan föregående boostervaccination eller föregående coronavirusinfektion, bekräftat av ett coronatest utfört i hemmet eller på ett laboratorium.
 
Vi tar ut en avgift på 41,90 euro från våra privatkunder för vaccinationsarbete, från vilken du får 16 euro i FPA-ersättning. Vaccinet är gratis.

Information om coronavaccinationer

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om coronavaccinationer. THL erbjuder även aktuell information om coronavaccin på sin hemsida.

I Finland används coronavirusvariant-anpassade vaccinpreparat. För att få en boostervaccination mot coronaviruset krävs att du tidigare har fått två doser av vaccinet eller ett vaccin och har haft coronavirusinfektion en gång.
 
Boostervaccinet kan ges när det har gått minst tre månader sedan föregående vaccination eller sjukdom. Corona boostervaccinationer upprätthåller skyddet mot allvarlig sjukdom och dödsfall. Variantanpassade vacciner utökar också den immunologiska grunden för skydd.
 
Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för att anskaffa vaccin i Finland. Det slutgiltiga beslutet om vilka vacciner som ska anskaffas tas av regeringen.

Vaccinet är kostnadsfritt, men vi debiterar våra privatkunder en avgift på 41,90 euro för vaccinationsarbetet, för vilket du får 16 euro FPA-ersättning.

På Terveystalo kan de företagshälsovårdsklienter som fått denna instruktion från sin arbetsgivare få coronavaccin. Du får information från din arbetsgivare om coronavaccinationen ingår i ditt företagshälsoavtal. Du hittar kommunerna där Terveystalo erbjuder coronavaccin i slutet av denna sida.

Terveystalo erbjuder fyra booster-shots av coronavaccinet till personer över 18 år, både genom företagshälsan och direkt till privatkunder. 

I Finland erbjuds coronavaccinet åt alla som har fyllt 12 år. I Terveystalo kan du får en booster vaccination om du är 18 eller äldre.

Vaccination rekommenderas för gravida kvinnor.

Efter vaccinationen har förts in i Terveystalos patientdatasystem går vaccinationsuppgiften också till databasen Kanta.fi, dvs. därigenom är uppgiften synlig också på Mina Kanta-sidorna. 

Alla får sitt vaccinationsintyg på Mina Kanta-sidorna.

Terveystalos orter för coronavaccination

Vi startar vaccinationerna onsdag 25.1. 2023 i Helsingfors och så snart som möjligt även i Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. Vi utökar vaccinationerna till andra städer efter efterfrågan.

På denna sida (på finska) hittar du information om i vilken kommun man kan vaccinera sig i Terveystalo.