Positivt resultat av COVID-19 test

Ditt Covid-19-testresultat var positivt. Om det här är ditt första positiva Covid-19-testresultat betyder det att du förmodligen har Covid-19. Ibland kan testresultatet visa positivt en tid efter att symtomen försvunnit. Om du vill kan du boka tid till en läkare för att diskutera provsvarets betydelse. Resultatet av coronatestet kan också vara ett gränsfynd. Gränsfynd innebär ett resultat som inte kan besvaras som positivt eller negativt. Testresultatet gränsfynd genererar inte ett EU-coronacertifikat i OmaKanta. Om det krävs intyg över provresultatet, bör man ta ett nytt prov. Boka tid per telefon 030 6000* Det laboratorium som har gjort coronatestet förmedlar dina kontaktuppgifter till din hemkommuns enhet för infektionssjukdomar. Många kommuner kontaktar inte personer med positivit coronatest och utfärdar inte isolerings- och karantänbeslut. Det rekommenderas att du rapporterar det positiva resultatet till din arbetsgivare för att förhindra att coronasmittan sprids, särskilt om du är anställd inom social- och hälsovården. Följ följande instruktioner vid vård hemma.

Vård

Stanna hemma, om du har en coronavirusinfektion med lindriga symtom. Behandlingen innefattar vila och symtomatisk standardbehandling vid luftvägsinfektion eller diarré. Vid behov kan du ta paracetamol som smärtlindring och febernedsättande medicin enligt instruktionerna.

Vissa patienter kan behöva förebygga vaskulär ocklusion (trombos) i samband med en COVID-19-infektion. Om du har haft vaskulär ocklusion eller om du har eventuella riskfaktorer för vaskulär ocklusion (t.ex. övervikt, rökning, hormonbehandling eller orala preventivmedel), kontakta en läkare för bedömning av situationen.

Nedan finns en länk till information om coronaviruset och risken för vaskulär ockulsion: information om coronaviruset och risken för vaskulär ockulsion. Boka tid till en läkare för bedömning per telefon (hälsocentral/företagshälsovård/privat) om du hör till riskgruppen för vaskulär ockulsion.

Om du har tydliga symtom eller om ditt tillstånd förvärras ska du inte tveka att kontakta läkare via fjärranslutning (video, chatt eller telefonmottagning). Kontakta i första hand ditt företagshälsovårdsteam, om du är företagshälsovårdskund hos Terveystalo. Om ditt hälsotillstånd försämras snabbt och/eller du har svår andnöd, kontakta oss eller be en anhörig kontakta nödcentralen på numret 112.

 

Isolering

Vid lindriga och symptomfria infektioner rekommenderas frivillig isolering i minst 5 dagar. Innan isoleringen upphör ska personen ha varit symptomfri i två dagar.

Länk till THL:s isoleringsanvisningar (anvisningarna finns via länken lägre ner på webbplatsen):

Se THL:s isoleringsanvisningar

 

Exponering

En coronavirusinfektion anses smitta från 48 timmar före symtomen börjar, hos en symtomfri person 48 timmar före provtagning. Personer som har varit i närkontakt med dig under smittsamhetstiden anses ha exponerats för infektionen. Som regel anses en person ha exponerats, om den har varit i samma rum i över 15 minuter eller på mindre än 2 meters avstånd från den smittade. Meddela gärna de personer du har varit i närkontakt med om en eventuell exponering.

Uppenbara närkontakter (personer som bor i samma hushåll, övriga klart exponerade) ska så fort som möjligt stanna hemma i karantänliknande förhållanden (använda munskydd, undvika sociala kontakter). Om personer som blivit exponerade får symtom på coronavirusinfektion, rekommenderas testning.

Den rekommenderade längden på karantänen är 5-10 dygn.

 

Intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom

FPA betalar dagpenning vid smittsam sjukdom till en arbetstagare som har insjuknat i Covid-19, om arbetstagaren drabbats av inkomstbortfall under sjukdomstiden. Alternativt utbetalas dagpenning vid smittsam sjukdom till arbetsgivaren, om arbetsgivaren har betalat ut lön till arbetstagaren under frånvarotiden.

Dagpenning vid smittsam sjukdom beviljas på följande villkor:

  • Coronavirusinfektion som bekräftats av ett test som utförts av hälsovården.
  • Intyg som utfärdats av läkare, sjukskötare eller hälsovårdare och som rekommenderar att personen är frånvarande från sitt förvärvsarbete i syfte att förhindra att viruset sprids.

Mer information om dagpenning vid smittsam sjukdom finns här: Dagpenning vid smittsam sjukdom - kela.fi

Du kan begära ett A-intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom av en av Terveystalos läkare via denna tjänst. För intyget krävs ett laboratoriebekräftat coronatestresultat. Om coronatestet har tagits någon annanstans än hos Terveystalo, ska du se till att resultatet syns i tjänsten Kanta.fi och att du har gett ditt samtycke till att hälso- och sjukvårdspersonal får granska dina uppgifter. Ett hemtest godkänns inte för intyget. Intyget skickas till dig elektroniskt inom 3–5 arbetsdagar på Terveystalo.com service under ”Mina händelser” när du sköter ärenden på nätet.

Priset för tjänsten är 43,30 €. Om du är företagshälsovårdskund hos Terveystalo kommer fakturan att skickas till din företagshälsovård. Kontrollera med din arbetsgivare vilka tjänster som ingår i de tjänster som arbetsgivaren erbjuder dig. Tjänsten berättigar inte till FPA-ersättning.

Om du behöver ett intyg för vård av barn under 16 år som har insjuknat i Covid-19 eller om du har frågor om ett intyg som du har fått tidigare, ska du kontakta Terveystalos 24/7-läkarchattjänst.