Stöd för betalning

Om du har frågor om betalningen eller fakturan, vänligen kontakta oss. Välj nedan vad ditt ärende gäller. Om ditt ärende gäller en viss faktura, ange fakturans nummer för att påskynda behandlingen av ditt ärende. Vi svarar så fort som möjligt.

Fråga om faktura

Gäller ditt ärende fakturans innehåll eller är det något oklart i fakturans uppgifter? Du kan också ge oss respons på faktureringen. Kontakta: laskut@terveystalo.com  
 

Fråga om nätbetalning

Behöver du tekniskt stöd för betalning via Terveystalo-appen eller vår webbtjänst? Kontakta: verkkomaksaminen@terveystalo.com