Stöd för betalning

Om du har frågor om betalningen eller fakturan, vänligen kontakta oss. Om ditt ärende gäller en viss faktura, ange fakturans nummer för att påskynda behandlingen av ditt ärende. Vi svarar så fort som möjligt.

Du får betjäning gällande fakturering samt betalning också via telefon, 045 788 40 888 (vardagar kl. 08-16). Samtalets kostnad: Enligt kundens mobilabonnemang prislista, det kostar att köa.