Kontaktuppgifter till företagshälsovårdens försäljningsavdelning

Småföretag och företagare (1–50 personer)

Försäljningskonsulter

Lotta von Sybel.

Lotta von Sybel

Janni Salminen.

Janni Salminen

Försäljningschef
Tfn 050 530 2205

Heidi Meronen.

Heidi Meronen

Petra Vienonen

Petra Vienonen

Leena Tuominen.

Leena Tuominen

Teamchef, försäljningsavdelningen för småföretag

Terhi Kavander

Terhi Kavander

Tandvård inom företagshälsovården

Försäljningschef, munhälsa

Suvi Jakkula.

Suvi Jakkula

Försäljning

Chefer

Antti Luoto.

Antti Luoto

Chef, försäljning av företagshälsovård
Tfn 050 436 3816

Mikko Koivu.

Mikko Koivu

Offentlig förvaltning, Södra Finland
Tfn 0400 606 102

Försäljningschefer

Anna-Maija Rimpiläinen.

Anna-Maija Rimpiläinen

Huvudstadsregionen
Tfn 040 561 2117

Nina Storfors.

Nina Storfors

Huvudstadsregionen
Tfn 040 562 4282

Heli Riikila.

Heli Riikilä

Birkaland, Egentliga Tavastland
Tfn 040 751 0046

Virve Seppälä.

Virve Mäkelä

Egentliga Finland, Satakunta och Sydösterbotten
Tfn 043 824 2353

Teresa Wilen.

Teresa Wilén

Uleåborg och södra området
Tfn 050 312 8153

Kimmo Kuikka.

Kimmo Kuikka

(Päijänne-Tavastland, Södra Karelen, Södra Savolax och Kymmenedalen)
Tfn 040 358 5554

Eeva Pitkanen.

Eeva Pitkänen

(Västra och Egentliga Finland)
Tfn 050 304 3022

Heidi Kormano.

Heidi Kormano

Södra Finland och huvudstadsregionen
Tfn 050 374 6564

Mika Rahikainen.

Mika Rahikainen

Företagshälsovårdens partenrships, samarbete mellan konsulter och försäkringsbolag
Tfn 050 590 0417

Kundrelationsvård

Chefer

Ulla Saarenoksa.

Ulla Saarenoksa

Chef, Företag och offentlig sektor Kundrelationer och försäljning
Tfn 050 395 9909

Offentlig förvaltning och offentliga sammanslutningar

Ville Salmi.

Ville Salmi

Affärsverksamhetsdirektör
Tfn 050 560 8675

Mari Koho.

Mari Koho

Kunddirektör, Södra Finland
Tfn 045 6771 706

Jussi Savolainen.

Jussi Savolainen

Kunddirektör, Östra Finland
Tfn 044 577 0504

Toni Siiskonen.

Toni Siiskonen

Kunddirektör, Mellersta Finland
Tfn 040 5123 699

Aapo Suopajärvi.

Aapo Suopajärvi

Kundchef, Norra Finland
Tfn 044 494 2312

Rikhard Berg

Rikhard Berg

Kunddirektör, Västra Finland
Tfn 0400 730 988