Företagshälsovård

Prislista för företagshälsovårdstjänster 2022

Terveystalos företagshälsovårdstjänster har utvecklats med tanke på de behov som finns i det finländska arbetslivet hos anställda, arbetsgemenskapen och arbetsgivaren. Denna prislista omfattar våra centrala tjänster.

Ladda ner prislistan för företagshälsovårdstjänster

Prislistan för 2022 gäller inte företag som omfattas av kommunernas upphandlingsavtal eller andra företag eller organisationer för vilka det finns en gällande prislista i upphandlingsavtalet.

Denna prislista träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller tills vidare

Vid prissättningen av de Terveystalos produkter och tjänster som inte finns angivna i prislistan används Terveystalos allmänna prislista som upprätthålls i Terveystalos patientdatasystem. Produkter och tjänster kan läggas till i eller dras bort från Terveystalos prislistor med beaktande av utvecklingen inom hälsovårdssektorn. Tillgängligheten på tjänsterna varierar mellan verksamhetsställena. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna om kostnaderna ökar på grund av lagstiftning och/eller myndighetsbestämmelser.

Begär en offert på företagshälsovård

Begär en offert