Webbplatsens användarvillkor

Användning av Suomen Terveystalo Oy:s (nedan Bolaget) webbplats förutsätter att användaren förbinder sig till att följa dessa villkor. Läs dessa villkor innan ni använder Bolagets webbplats. Olika tjänster kan innehålla särskilda villkor som tillämpas utöver dessa villkor. På tjänster som används med hjälp av identitetsbevis tillämpas dessutom avtalsvillkor som gäller användningen av identitetsbevis. Genom att använda webbplatsen förbinder ni er att iaktta dessa villkor.

Serviceproducent

Suomen Terveystalo Oy är huvudsaklig serviceproducent för webbplatsen. Adress: Jakobsgatan 3 B, 00100 Helsingfors. Tfn 030 633 11.

 

Ändringar

Bolaget har rätt att när som helt utan förhandsmeddelande och av vilken orsak som helst ändra webbplatsens användarvillkor, utseende, innehåll, tillgänglighet samt de tjänster som levereras på webbplatsen eller andra egenskaper hos sidorna, eller lägga ned tjänsten. Bolaget har rätt att avbryta leveransen av tjänster för att utföra underhålls- och uppdateringsåtgärder.

 

Serviceleverantörens ansvar

Bolaget svarar inte för direkta eller indirekta skador som beror på användningen av denna webbplats eller dessa elektroniska tjänster, eller på hinder att använda dem, eller för skada som anknyter till detta. Bolaget garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller felfritt. Den elektroniska information som publiceras på Bolagets webbplats har producerats enbart i informationssyfte, om man inte separat och uttryckligen avtalat om annat.

 

Information som producerats av tredje part

Bolaget svarar inte för material som producerats eller publicerats av en tredje part och till vilket det eventuellt finns en länk på denna webbplats.

 

Användarens ansvar

Användaren svarar för att de uppgifter som han eller hon lämnar via webbplatsen är riktiga och kommer fram. Användaren försäkrar och ansvarar för att han eller hon inte lämnar lagstridigt eller osakligt material på dessa sidor. Användaren ska med alla rimliga metoder försäkra sig om att det skickade materialet inte innehåller virus eller är skadligt på något annat sätt.

 

Immaterialrättigheter

Äganderätten, upphovsrätten och andra immaterialrättigheter som anknyter till denna webbplats tillhör ett bolag i Bolagets koncern, om inte annat anges. Alla rättigheter till webbplatsen och dess innehåll förbehålles. Det är förbjudet att publicera, kopiera, flytta eller ändra webbplatsens innehåll eller utseende utan tillstånd av rättigheternas ägare, med undantag av lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Materialet får citeras i enlighet med Finlands upphovsrättslag (404/1961). När man lånar materialet måste källan alltid anges. Varu- och firmamärken som finns på webbplatsen får dock inte kopieras, publiceras eller distribueras vidare utan skriftligt tillstånd av Bolaget.

 

Webbtidsbeställning

Webbtidsbeställningen som finns på Bolagets webbplats är avsedd endast för tidsbeställning direkt och omedelbart mellan kunden och Bolaget. Det är förbjudet att vidarebefordra, sprida eller på annat sätt erbjuda all slags information och uppgifter som finns på Bolagets ovannämnda webbplats för tidsbeställning genom tredje parter. Det är till exempel förbjudet att förmedla uppgifter om lediga mottagningstider. Maskinell eller automatiserad sökning av tjänster som erbjuds i webbtidsbeställningen är likaså förbjuden.

 

Personuppgifter

Läs med om behandling av personuppgifter i dataskyddsbeskrivning.

 

E-post

Konfidentialiteten för e-postmeddelanden som skickats i det öppna informationsnätet kan inte garanteras. Användarna ska undvika att skicka personuppgifter eller andra konfidentiella meddelanden till Bolaget via e-post. Bolaget är inte skyldigt att genomföra uppdrag eller tillgodose servicebegäran som lämnats per e-post via det öppna datanätet. Bolaget har rätt att på användarens begäran per e-post förmedla uppgifter till en e-postadress som användaren definierat. Bolaget svarar inte för några direkta eller indirekta skador som orsakas av meddelanden som har skickats i det öppna datanätet.

 

Webbplatsens användaruppgifter och cookies

Vad är cookies och vad används de till?

På Bolagets webbplats används verktyg som utnyttjar kakor (cookies). Kakor är små textfiler som lagras på apparatens webbläsare när användaren besöker webbplatsen. Genom att utnyttja kakorna utvecklar Bolaget webbplatsen, förbättrar användarupplevelsen av webbplatsen och utvecklar webbplatsens funktionalitet. Bolaget utnyttjar kakorna också för marknadsföringssyften för att rikta intressant innehåll till användaren. Alla reklam baserar sig inte på användningen av kakorna utan Bolagets reklam kan också annars ses på webben på olika aktörers webbplatser. Dessutom möjliggör kakorna till exempel att webbplatsen kommer ihåg webbläsarens språkinställningar samt innehållet som användaren har läst då Bolaget kan erbjuda sådant innehåll som hänför sig till det.

Vilken information samlar Bolaget in?

Med hjälp av kakorna sparar Bolaget bland annat användarens IP-adress, webbläsar- och apparattyp, besökets klockslag, sidor som användaren besökt, den webbadress från vilken användaren har kommit till webbplatsen samt den server från vilken användaren har kommit till webbplatsen. Bolaget kan inte identifiera användarna på grund av den information som samlats in med hjälp av kakorna.

Vilka verktyg använder Bolaget?

Analyssystem Piwik PRO- och Matomo Analytics
Med hjälp av analysverktygen analyserar Bolaget felsituationer, mängder av användare och användarnas beteende på webbplatserna.

Acustic
Bolaget använder Acustics programvara för automatisering av marknadsföring. Med hjälp av Acustics uppföljningsverktyg får Bolaget information om till exempel hur många gånger användaren som har beställt nyhetsbrev har besökt webbplatsen och vilka länkar han eller hon har öppnat i nyhetsbrevet. Med hjälp av verktyget mäter Bolaget e-postkampanjernas funktion och riktar marknadsföringsinnehåll till nuvarande och potentiella kunder.

Adform
Bolaget använder Adform-verktyget på webbplatsen. Med hjälp av verktyget kan Bolaget analysera och registrera trafiken samt rikta och optimera reklam i externa kanaler.

Google Adwords
Med hjälp av Google Adwords följer Bolaget beteendet på webbplatsen samt effektiviteten av reklam som genomförs i Googles nätverk. Med hjälp av den information som samlats med hjälp av verktyget analyserar Bolaget effektiviteten av sökordsreklam samt optimerar reklam.

GetJenny
Bolaget använder GetJenny-verktyget på sin webbplats. Med hjälp av verktyget erbjuder vi våra webbplatsanvändare en möjlighet till chatbot-tjänsten.

Social media verktyg
Bolaget använder Facebooks och Instagrams uppföljningsverktyg på sajten https://verkkokauppa.terveystalo.com/ för att registrera trafiken, mäta kampanjernas funktionalitet samt rikta reklam.

Dessutom används Addthis-verktyget på webbplatsen för social media-delning. Genom att klicka på "gilla"- eller "dela"-knappen delas information till den sociala media-plattform i frågan. Genom att dela innehåll via sociala medias tilläggsdelar tar plattformen i frågan emot följande information: IP-adress, webbläsaridentifiering samt tidpunkten för webbläsningen. På social media-tjänster i frågan tillämpas varje tjänsteproducents användarvillkor.

Hur kan man förbjuda användningen av kakorna och avlägsna uppgifterna relaterade till kakorna?

Din webbläsare godkänner sannolikt kakorna med deras standardvärden men du kan ändra inställningarna på din webbläsare och även avlägsna kakorna. Kakorna är nödvändiga för att vissa Bolagets webbplatser ska fungera. Bolaget garanterar inte tjänsternas funktion om kakfunktionen inte är i bruk.

Bolaget behåller dina val av kakor som gäller webbövervakningen i princip för sex månader. Du kan när som helst ändra dina godkännandeval eller avlägsna en viss webbövervakning helt och hållet via knappen nedan.

Ändringar

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra sina kakpraxis.

 

 

Tillämplig lag

På dessa villkor samt på eventuella tvistmål som beror på Bolagets webbplats eller dess innehåll tillämpas Finlands lag. Eventuella tvister behandlas i Helsingfors tingsrätt.