Beställ företagshälsovårdstjänster

Tandvården kompletterar företagshälsovården

De högklassiga tandvårdstjänster som tandläkarna och munhygienisterna inom företagshälsovården erbjuder är en del av Terveystalos mångsidiga tjänsteutbud med vars hjälp du kan främja arbetshälsan hos din personal. En god tand- och munhälsa bidrar till en god allmänhälsa och främjar därmed arbetsförmågan. Genom att erbjuda tandvård som en del av företagshälsovården kan ditt företag göra skillnad vid rekrytering och visa engagemang för de anställda.

Kostnader för skälig tandvård som arbetsgivaren erbjuder sina anställda kan vara fullt avdragsgill i beskattningen för arbetsgivaren och en skattefri förmån för de anställda*. Eventuell FPA-ersättning för sjukvård i samband med tandvård inom företagstandvården minskar kostnaderna. Du får behändigt tillgång till tandvårdstjänster genom att lägga till tjänsterna i företagshälsovårdsavtalet. Det årliga kostnadstaket för tandvård inom företagshälsovården avtalas separat med varje företag. Det årliga kostnadstaket kan fastställas till 75–3 000 euro per person och år. Kontakta din kontaktperson för företagshälsovården eller begär en offert direkt här eller ring 030 633 9529.

Begär offert

*) Företaget ska kontrollera beskattningen för egen del.

Varför lönar det sig att ordna tandvård inom företagstandvården för sina anställda?

  • En god tand- och munhälsa bidrar till en god allmänhälsa.
  • Om arbetsgivaren erbjuder tandvård sjunker tröskeln för att uppsöka tandläkare, vilket gör att risken för akuta problem minskar.
  • Snabb tillgång till vård och flexibla mottagningstider minskar frånvaron från arbetet.
  • Tandvård är en jämlik förmån för alla anställda och en kostnad som är avdragbar till fullt belopp i företagets beskattning.

Begär en offert på tandvårdstjänster eller ring 030 633 9529