Yrittäjän Verraton työterveys.
Företagshälsovård

Företagarens företagshälsovård Verraton

Vi finns här som hjälp och stöd för företagaren. För en företagare kan en enda sjukfrånvaro ställa till med mycket besvär. Därför är det både klokt och nödvändigt att satsa på hälsa och välbefinnande. En högklassig företagshälsovård ger trygghet som minskar riskerna och orosmomenten. Med Terveystalo som din partner vet du att du är i goda händer.

Yrittäjän Verraton – an occupational health service for the self-employed.

Företagarens företagshälsovård Verraton

Omfattande förebyggande företagshälsovård och åtgärder som stödjer arbetsförmågan. Bästa möjliga sjukvård på specialistläkarnivå för dig som ansvarar för ditt företags resultat.

I tjänstepaketet ingår:

  • Ett multiprofessionellt företagshälsovårdsteam som tar hand om din hälsa
  • Omfattande förebyggande lagstadgade företagshälsovårdstjänster
  • Sjukvård på specialistläkarnivå
  • Omfattande laboratorie- och röntgenundersökningar
  • Tjänster för psykiskt välbefinnande, till exempel kortvarig psykoterapi
  • Tjänster för fysiskt välbefinnande, till exempel fysioterapi
  • Alla endoskopiska undersökningar, ingrepp och vaccinationer
Varför satsa på företagshälsovård?.

Varför satsa på företagshälsovård?

Företagshälsovård är ett svagt ord för att beskriva allt vi kan göra för att främja ditt och ditt företags välbefinnande. Som ensamföretagare kanske du undrar om du verkligen behöver något sådant i ditt lilla företag, men det är precis vad du behöver: du är din egen nyckelperson.

Terveystalos företagshälsovård innebär ett enkelt val och en smidig verksamhet. Oavsett om det gäller en sjukdom eller ett olycksfall är det viktigt att snabbt få god vård. Hos oss får du vård snabbt tack vare att vi har Finlands mest omfattande nätverk av verksamhetsställen.