Terveystalo

Terveystalo on Soome suurim tervishoiuteenuse pakkuja

Meil on mitmekülgseid töövõimalusi arstidele, eriarstidele, arstiteaduskonna üliõpilastele, meditsiiniõdedele ja muudele tervishoiutöötajatele erakliinikutes kui ka töötervishoiu ja avaliku sektori tervishoiuasutustes ning hooldekodudes. Terveystalo on Soomes ravikvaliteedi ja elukvaliteedi parandajate esirinnas, mille üleriigiline tervishoiuvõrgustik hõlmab üle 300 tegevuskoha üle kogu Soome. Tegevust täiendavad mitmed ööpäevaringselt pakutavad digitaalsed tervishoiuteenused aga ka kaugvastuvõtud. Töökohti on kümnetele erinevatele erialadele. Soovi korral saad olla kaugteenuse chat- või videovastuvõtu arst.

Terveystalo on ülekaalukalt soomlaste omanduses olev Helsingi börsil noteeritud avalik-õiguslik aktsiaselts. Ettevõte pakub mitmekülgset esmatasandi- ja eriarstiabi teenust ettevõtetele ja eraklientidele ning avalikule sektorile. Terveystalos töötab umbes 13 000 spetsialisti. Terveystalo eesmärk on elukestva tervise ja heaolu tugevdamine. Töötame iga päev tervema elu nimel. Kuigi me võtame oma tööd tõsiselt, pole me alati tõsised. Naudime oma tööd ja hommikuti on tore tööle tulla. Töötame meeskonnana ning investeerime tööga rahulolusse ja igapäevaelu sujuvusse. Soovime, et meie töötajad oleksid oma eriala parimad spetsialistid. Toetame aktiivselt oma töötajate huve ja tugevusi. Tööandjana peame oluliseks pidevat erialaste oskuste arendamist muutuvas maailmas ja head juhtimistööd. Viime pidevalt läbi uuendusi kogu oma tegevusvaldkonnas.

 

Oleme kasvav ettevõte ja meie eesmärgid on ambitsioonikad.

Meie kasvu toetamiseks vajame paljude valdkondade eksperte! Aitame Sulle leida Terveystalost sobiva töökoha, vajadusel kombineerides erinevaid tööülesandeid. Meie karjäärieksperdid aitavad Sul oma heaolu ja elukorraldust silmas pidades karjääri planeerida ja arendada. Teretulemast meie arenevasse meeskonda, pikaks ajaks!

Arst

Arst

Tule koos meiega üles ehitama tervemat ühiskonda ja pakkuma tõhusat ravi! Terveystalo tegevus juhindub kõrgest meditsiinilisest kvaliteedist. Järgime riiklikke ravisoovitusi ja parandame pidevalt oma meditsiinilist taset. Toetame ka teaduse arengut edendades meie arstide võimalusi uurimistöö tegemiseks. Terveystalo arstina on Sul oma kindel kontaktisik, kes haldab kõiki Sinu töötamisega seotuid küsimusi.

Hambaarst

Hambaarst

Terveystalos põhineb kõik, mida me teeme, meditsiini uuritud teadmistel. Ravi tõhusus ja klientide heaolu juhivad kõiki meie otsuseid. Terveystalos olete osa ühtehoidvast ja mitmekülgsest töökogukonnast.

Tudeng

Tudeng

Meie eesmärk on võimaldada arstiteaduse üliõpilastele praktika tegemise võimalusi Soomes, mis toetab erialast haridust ja annab võimaluse mitmekülgsemaks arenguks. Oleme Soome suurim tervishoiuala ettevõte, seega meie laialdane töökohtade baas toetab karjääri arendamise võimalusi tudengist kuni tipp-eriarstini. Terveystalos oled osa meie arstide kollektiivist.

Terveystalo

Soome keele õpe

Terveystalo keeleõppe eesmärk on arstile, arstitudengile või muule tervishoiutöötajale vajaliku igapäevase suhtluskeele ja tööks vajaliku sõnavara selgeks õpetamine ja kultuurierisuste tutvustamine. Erilist tähelepanu pöörame tundides arsti-patsiendi suhtluse arendamisele. Soome keelt on võimalik õppida eesti ja vene keele baasil. Meie kogenud õpetajad lähtuvad õpetamisel arsti konkreetsest erialast. Õppetöö toimub tasemepõhistes väikestes rühmades, tavaliselt 2 korda nädalas, lisaks on võimalik korraldada individuaal- ja paariõpet ning võtta veebitunde nt Skype´i vahendusel. Veebiõppevorm on sobilik nendele, kelle elupaiga läheduses ei ole kursused kättesaadavad või tihe töögraafik ei luba tundidest regulaarselt osa võtta. Korralised kursused toimuvad Tallinnas ja Tartus, lisaks on võimalik kokku leppida kursuse läbiviimine ka mujal Eestis. Õppeklassis on olemas kogu vajalik õppematerjal, sisustus ja tehnilised abivahendid. Tundide toimumise aega ja õppekoormust üritame võimalikult palju sobitada Sinu kui õppija elurütmiga.