Soome keele õpe

Eesmärk

Terveystalo keeleõppe eesmärk on arstile vajaliku igapäevase suhtluskeele ja tööks vajaliku sõnavara selgeks õpetamine ja kultuurierisuste tutvustamine. Erilist tähelepanu pöörame tundides arsti-patsiendi suhtluse arendamisele. Soome keelt on võimalik õppida eesti ja vene keele baasil. Meie kogenud õpetajad lähtuvad õpetamisel arsti konkreetsest erialast. Õppetöö toimub tasemepõhistes väikestes rühmades, lisaks on võimalik korraldada individuaal- ja paariõpet ning võtta veebitunde nt Skype´i vahendusel. Veebiõppevorm on sobilik nendele arstidele, kelle elupaiga läheduses ei ole kursused kättesaadavad või tihe töögraafik ei luba tundidest regulaarselt osa võtta. Korralised kursused toimuvad Tallinnas ja Tartus, lisaks on võimalik kokku leppida kursuse läbiviimine ka mujal Eestis. Õppeklassis on olemas kogu vajalik õppematerjal, sisustus ja tehnilised abivahendid. Tundide toimumise aega ja õppekoormust üritame võimalikult palju sobitada sinu kui õppija elurütmiga.

Soome keele õpe

Turvaline sisseelamine

Selleks et, varasema Soome töökogemuseta arst saaks alustada tööd Soomes pingevabalt, pakume tulevasele töötajale võimaluse tulla tutvuma töökorraldusega Soome meditsiinis. Koolituse viivad tervisekeskuses läbi kolleegid, seega toimub tulevase töö üksikasjadega tutvumine maksimaalselt sõbralikus, abistavas ning toetavas kollegiaalses keskkonnas. Terveystalo töötajana on sulle tagatud igakülgne toetus ja arenguvõimalused. Eestikeelne abi on kättesaadav kõikides töösuhtega seotud küsimustes.