Kontaktuppgifter till företagshälsovårdens försäljningsavdelning

Småföretag och företagare (1–50 personer)

Försäljningskonsulter

Lotta von Sybel

Janni Salminen

Heidi Meronen

Petra Vienonen

Leena Tuominen

Försäljningschef, försäljningsavdelningen för småföretag

Anna Pesonen

Tandvård inom företagshälsovården

Försäljningschef, munhälsa

Suvi Jakkula

Försäljning

Chefer

Antti Luoto

Chef, försäljning av företagshälsovård
Tfn 050 436 3816

Mikko Koivu

Försäljningschef
Tfn 0400 606 102

Försäljningschefer

Anna-Maija Rimpiläinen

(storkundsförsäljning)
Tfn 040 561 2117

Nina Storfors

(storkundsförsäljning)
Tfn 040 562 4282

Heli Riikilä

(Birkaland, Egentliga Tavastland)
Tfn 040 751 0046

Virve Mäkelä

(Sydösterbotten, Vasa)
Tfn 043 824 2353

Teresa Wilén

(Uleåborg och södra området)
Tfn 050 312 8153

Kimmo Kuikka

(Päijänne-Tavastland, Södra Karelen, Södra Savolax och Kymmenedalen)
Tfn 040 358 5554

Eeva Pitkänen

(Västra och Egentliga Finland)
Tfn 050 304 3022

Heidi Kormano

(Södra Finland)
Tfn 050 374 6564

Mika Rahikainen

(Södra Finland)
Tfn 050 590 0417

Kundrelationsvård

Chef

Ulla Saarenoksa

Offentlig förvaltning och offentliga sammanslutningar

Ville Salmi

Affärsverksamhetsdirektör
Tfn 050 560 8675

Mari Koho

Kunddirektör, Södra Finland
Tfn 045 6771 706

Jussi Savolainen

Kunddirektör, Östra Finland
Tfn 044 577 0504

Toni Siiskonen

Kunddirektör, Mellersta Finland
Tfn 040 5123 699

Aapo Suopajärvi

Kundchef, Norra Finland
Tfn 044 494 2312

Rikhard Berg

Kunddirektör, Västra Finland
Tfn 0400 730 988