Servicesedlar i bruk i Esbo

Hälsocentralstjänsterna inom primärvården finns tillgängliga med servicesedel för esbobor från och med 1.5.2020 på Terveystalo Esbotorget.

På numret 045 7884 0966 kan du boka tider, få information samt hälsorådgivning. Obs! Ingen nätbokning.

Kuvituskuva: Palvelusetelipalvelu Espoossa

Illustration: Servicesedeltjänster i Esbo

Från Esbotorget får du högkvalitativa hälsocentraltjänster snabbt. Esbo stad kan bevilja en servicesedel, dvs. en betalningsförbindelse och som esbobo kan du välja Terveystalo Esbotorget som din hälsocentral. Priset som du betalar för tjänsten är detsamma oberoende om du betalar med en servicesedel eller erhåller tjänsten från den kommunala hälsovårdscentralen.

På Terveystalo Esbotorget betjänas du av vårt team av erfarna, kunniga och trevliga hälsocentralsarbetare. Vi tar helhetsmässigt hand om din hälsa med stöd av Terveystalos omfattande serviceutbud och i samverkad med våra starka nätverk. Mottagningstider fås i regel redan till följande dag. Vissa tjänster kan skötas praktiskt och kvickt via chat såvida att ärendet är till naturen sådant, att den kan arrangeras på distans. Dina hälsouppgifter sparas i Oma Terveys 24/7, vilket också förser dig med aktuell information angående din hälsa. Esbotorgets NPS värde var 76.9 (2019), med andra ord rekommenderade majoriteten av våra klienter oss. Hos oss får du vård också under kvällstid!

På numret 045 7884 0966 kan du boka tider, få information samt hälsorådgivning. Obs! Ingen nätbokning.

Öppettiderna för hälsocentralstjänsterna: må, ons, to och fre kl. 8-16 samt tisdagar kl. 8-18

  • I våra tjänster ingår bland annat:
  • sjukvård och undersökning på allmänläkarnivå (laboratorium och röntgen)
  • hälsovårdarmottagning
  • bedömning av vårdbehov
  • hälsorådgivning
  • vaccineringar

Plats och kontaktuppgifter: Terveystalo Esbotorget, Kamrersvägen 7, 02770 Esbo, tel. 045 7884 0966. Obs, bokning sker alltid per telefon.

Laboratorium är öppet med tidsbokning må-fre kl. 8-16. Röntgen är belägen i Terveystalo Alberga, må-fre kl. 8-20, lö 9-17 och sö 10-18 (sommaröppettider för röntgen fr.o.m. 18.5. må-fre kl. 8-20 och lö-sö 10-16)

Avgiftsbelagda, privata hälsovårdsservice kan också anskaffas från Terveystalo Esbotorget. Ankomstinstruktioner och information om privata hälsotjänster finns på enhetens egna sidor.

Hur skall jag gå tillväga
Du kan välja oss genom att lista dig som Terveystalos servicesedelskund. Hälsocentralens servicesedel är ingen fysisk kupong eller lapp. Med servicesedel avses en förbindelse som kommunen beviljat en person som är berättigad till att använda Terveystalos tjänster när denne behöver dem. Esbo beviljar 17 000 servicesedlar till invånare i Esbotorgs området och 8000 servicesedlar till invånare i andra delar av Esbo. Man behöver lista sig en gång, därefter kan du använda tjänsterna enligt behov.

Att lista sig per telefon:
Ring Esbos servicesedelstjänst 09 816 34550 för att få ett personligt servicessedelsnummer. När du fått ett nummer, ring till Terveystalo 045 7884 0966, så tillsätter vi dig som kund. Tidsbokning och bedömning av vårdbehov sker via samma nummer.
Vid frågor angående servicesedlar kan du kontakta Esbos telefontjänst 09 816 34550, där staden ger servicessedel relaterat stöd må-fre kl. 8−16.

När du väl listat dig som servicesedelskund kan du kontakta oss så fort som du behöver vård, hjälp eller råd. Hälsovårdscentral kan bytas en gång i året.

Läs mer om servicesedlar och val av hälsovårdscentral från Esbo stads webbplats.