Med ett barn på distansmottagning

Våra distanstjänster hjälper dig smidigt i alla frågor som gäller barnets hälsa och välbefinnande, utan extra resor och vid en tidpunkt som passar just dig. Du kan besöka en distansmottagning för ett barn antingen genom att du bokar en video- eller telefonmottagningstid till den specialist som du valt eller utan tidsbokning till exempel i vår Barnläkarchatt. 

Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna i ämnet.

 

Vad kan man göra på en distansmottagning för barn?

Vad kan man göra på en distansmottagning för barn?

Via distansmottagningen för barn kan du be om råd om vad som helst som oroar dig i anslutning till barnets hälsa, och många saker kan lösas utan ett besök på läkarstationen. Via distansmottagningen kan man bedöma vårdbehovet och hur brådskande ärendet är, ordinera nödvändiga undersökningar och eventuell läkemedelsbehandling. Via distansmottagningen sköter ni också lätt uppföljningsbesök hos en bekant specialist.

 

 

 

Hur fungerar distansmottagningen för barn?

Hur fungerar distansmottagningen för barn?

För att du ska kunna sköta ärenden på barnets vägnar i våra distanstjänster, måste du ha registrerats som barnets vårdnadshavare i Terveystalos patientdatasystem. Om du inte tidigare har uträttat ärenden på ditt barns vägnar på Terveystalo, ska du registrera dig som vårdnadshavare innan du kan uträtta ärenden på distans. För ett barn under 12 år kan du registrera dig som vårdnadshavare i samband med webbtidsbokningen för barnet, i Terveystalos app Oma Terveys eller genom vår kundbetjäning. För ett barn över 12 år kan registreringen som vårdnadshavare endast göras med barnets samtycke via vår kundbetjäning.

Vi rekommenderar att du vid distansmottagning för ett barn uträttar ärendet genom Terveystalos app Oma Terveys. Om du redan har registrerats som vårdnadshavare, kan du uträtta ärenden också via webbtjänsten Oma Terveys.

Läs närmare anvisningar i Oma Terveys svar på frågor ”Hur sköter jag ett ärende med ett barn på distansmottagning”. 

 

Vad är barnläkare-chatten?

Vad är barnläkare-chatten?

Via barnläkare-chatten får du smidigt kontakt med våra erfarna specialistläkare på barnsjukdomar utan tidsbokning, var du än befinner dig varje dag kl. 10–20. I chatten kan du diskutera och vid behov skicka en bild eller någon annan fil till en specialist. I chatten är det också möjligt att vid behov öppna en videoförbindelse, varvid mottagningen prissätts som en videomottagning utan tidsbokning.

 

Hur bokar jag en tid för barnet för en telefon- eller videomottagning?

Hur bokar jag en tid för barnet för en telefon- eller videomottagning?

Du kan i vår webbtidsbokning för ett barn under 12 år som du är vårdnadshavare för boka en tid för en distansmottagning hos önskad specialist. Boka tid genom att välja ”Boka tid för annan person” och mata in barnets ålder. Du ser video- och telefonmottagningstiderna genom att i verksamhetsenheten välja ”Distansmottagning”.

Du kan boka en videomottagning för ett barn över 12 år via kundbetjäningen eller via webbtidsbokningen med barnets egna starka identifiering.

Boka tid för distansmottagning

 

Hur sköter jag i appen Oma Terveys ett ärende med ett barn på distansmottagning?

Hur sköter jag i appen Oma Terveys ett ärende med ett barn på distansmottagning? 

Ladda ner Terveystalos app Oma Terveys i din telefon i appbutiken. 

 1. Ta i bruk appen eller uppdatera appen till den nyaste versionen. Första gången du använder appen ska du identifiera dig med dina bankkoder eller ditt mobilcertifikat.

 2. Om du inte är registrerad som barnets vårdnadshavare i Terveystalos patientdatasystem, kan du i menyn ”Familjemedlemmar” i användarmenyn i högra hörnet av appen registrera dig som vårdnadshavare. När du registrerat dig som vårdnadshavare, bekräfta betalningen på barnets vägnar i menyn i delen ”Betalning”.

 3. För att sköta ärenden på barnets vägnar på distansmottagningen, välj barnet som användare i användarmenyn i appens högra övre hörn.


  4. Du hittar vår distanstjänster och de videomottagningstider som du bokat för barnet i delen Distansärenden i appen. Det virtuella väntrummet för videomottagningen öppnas 5 minuter innan den bokade mottagningen börjar.
  5. Som vårdnadshavare får du i appen en faktura för besöket. Du får ett meddelande om inkommen faktura per e-post och sms till det telefonnummer och den e-postadress som du gett i dina uppgifter. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.


 

Hur sköter jag i appen Oma Terveys ett ärende med ett barn på distansmottagning?

Hur sköter jag i appen Oma Terveys ett ärende med ett barn på distansmottagning?

 

Gå till adressen omaterveys.terveystalo.com med webbläsaren i din enhet. 

 

 1. Logga in med dina bankkoder eller ditt mobilcertifikat.

 2. Välj barnet som användare i användarmenyn i appens högra övre hörn. Om du inte är registrerad som barnets vårdnadshavare i Terveystalos patientdatasystem, syns barnet inte i menyn. För ett barn under 12 år kan du registrera dig som vårdnadshavare i samband med webbtidsbokningen för barnet, i Terveystalos app Oma Terveys eller genom vår kundbetjäning. För ett barn över 12 år kan registreringen som vårdnadshavare endast göras med barnets samtycke via vår kundbetjäning.

 3. Du hittar vår distanstjänster och de videomottagningstider som du bokat för barnet i delen Distansärenden. Det virtuella väntrummet för videomottagningen öppnas 5 minuter innan den bokade mottagningen börjar.

 4. Som vårdnadshavare får du i Oma Terveys en faktura för besöket. Du får ett meddelande om inkommen faktura per e-post och sms till det telefonnummer och den e-postadress som du gett i dina uppgifter. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.