Digitala ärenden och ledning med hjälp av information

Kontinuerlig analys och bearbetning av den information som samlas in genom företagshälsovårdsverksamheten ökar effektiviteten och hjälper oss att organisera våra tjänster.

Vi samlar in, analyserar och bearbetar stora mänger information om vår företagshälsovårdsverksamhet – i vårt kundarbete och ur vår patientdatabas. Vi har utvecklat unika verktyg för ledning med hjälp av information, med hjälp av vilka vi tillsammans med våra kunder kan leda och organisera en ständigt aktuell, målinriktad tjänstehelhet. Vår förmåga att identifiera och snabbt erbjuda rätt åtgärder till olika yrkes-, ålders- och riskgrupper märks genom att satsningen på företagshälsovård lönar sig; förhållandet mellan insats och hälsa blir det bästa möjliga.
Läs mer om våra verktyg för ledning med hjälp av information:

Flexibel kommunikation
Företagshälsovård Extranet

Företagshälsovård Extranet är kundorganisationens och företagshälsovårdens gemensamma kommunikations-, informations och tjänstekanal. Den möjliggör lagring och överföring av konfidentiella uppgifter samt mångsidig rapportering av organisationens hälsotillstånd.

Effektiv riktad vård
Terveystalo Etydi

Etydi är ett unikt verktyg för uppföljning av vårdens effektivitet, som används av Terveystalos vårdpersonal. Verktyget gör det möjligt att följa upp riskfaktorer som kan hota arbetsförmågan, patienter som lider av långvariga sjukdomar samt vården på både individ- och företagsnivå. Med hjälp av Etydi kan åtgärderna riktas ännu bättre än tidigare och göras mer effektiva.

Relevant information om hälsofrämjande ledarskap
Sirius HR

Terveystalo Sirius HR är ett verktyg för hälsofrämjande ledarskap för stora organisationer. Sirius HR sätter automatiskt fokus på individer vars arbets- och funktionsförmåga behöver stödas. Det fungerar som ett gemensamt verktyg för företagshälsovården och kunden och används för att stöda det hälsofrämjande ledarskapet samt fokusera insatserna på ett effektivt sätt.

Terveystalos kostnadsanalys visar kostnaderna för ogjort arbete

Kostnadsanalysen ger en helhetsbild av de kostnader som det ogjorda arbetet medför samt av trender och inbesparingspotential. Det gör det också möjligt att jämföra den egna organisationens kostnadsnivå med kostnadsnivån i allmänhet och inom den egna branschen. Ger det hälsofrämjande ledarskapet en ekonomisk dimension och HR samt ekonomi- och företagsledningen ett gemensamt verktyg och mätinstrument för hälsofrämjande ledarskap.

Elektroniska enkäter för utvärdering av arbetsförmåga och arbetshälsa.

Hälsoenkäten kartlägger riskfaktorer som kan hota arbetsförmågan och dolda hälsoproblem.
TyöOptimi -enkäten gör det möjligt att identifiera en långvarig arbetsbelastning redan före en verklig utmattning i arbetet. TyöOptimi-enkäten är särskilt utformad för personer som arbetar med informationsarbete och expertuppgifter. Med hjälp av enkäten
Bättre Arbetsgemenskap (Parempi Työyhteisö) utvärderar man arbetsgemenskapens funktion och personalens välbefinnande samt styr utvecklingsåtgärderna.

Webbtjänsten Oma Terveys

Oma Terveys är en webbtjänst där du enkelt kan kontrollera sådant som gäller din egen eller dina barns hälsa, oberoende av tid och plats. Du loggar in i tjänsten med antingen nätbankskoder eller mobilcertifikat www.terveystalo.com/omaterveys.

Vår räknare beräknar hur mycket ditt företag kan spara genom vaccination

Influensavaccin

Influensan drabbar varje år upp till en halv miljon finländare. Vaccination är det effektivaste skyddet mot influensa. Vaccinet förebygger sjukdomen till cirka 80 procent och förkortar sjukdomsförloppet.

Räkna ut hur mycket just ditt företag kan spara in på kostnaderna för sjukfrånvaro genom att vaccinera personalen. I stora företag kan man spara tiotusentals euro, och även i mindre företag kan inbesparingarna vara betydande för affärsverksamheten.

Gå till räknaren

Min Hälsoplan hjälper till att nå målen

Den digitala planen Min Hälsoplan hjälper den anställde att nå sina hälsomål. Min Hälsoplan är ett verktyg för främjande av hälsa som företagshälsovårdskunderna hos Terveystalo kan använda kostnadsfritt. Den anställde utarbetar planen tillsammans med en expert inom företagshälsovården och sätter upp mål som stöder hälsan och välbefinnandet i arbetet. Min Hälsoplan skapas oftast vid en hälsoundersökning men kan i fortsättningen även göras upp vid andra mottagningsbesök. Planen finns även i appen Oma terveys, som hjälper till att sätta upp mål och följa upp dem.
Läs mer Se video

Läkarchatten 24/7 – ett smidigt sätt att kontakta läkare var du än är

Tjänsten Läkarchatten 24/7 erbjuder kunderna inom företagshälsovården möjlighet att sköta hälsorelaterade ärenden via chatt i stället för ett besök på mottagningen. Läkarchatten är ett enkelt och flexibelt sätt att kontakta en läkare om en fysisk undersökning inte behövs. Det är även möjligt att skicka bilder, videofiler eller andra bilagor som gör det enklare för läkaren att ställa diagnos. Chatten sparar tid och möda då patienten inte behöver ta sig till läkarmottagningen utan får hjälp hemma, på arbetsplatsen eller på vägen till eller från arbetet. Läkarchatten är öppen dygnet runt, alla dagar om året.

Via chatten kan läkaren bedöma vårdbehovet samt ordinera laboratorietester eller läkemedel. Ärenden som rör exempelvis allergisymtom, urinvägsinfektioner och eksem sköts ofta via chatten. Du kan även förnya recept, ställa frågor om säker användning av läkemedel och få vårdanvisningar för ett diagnostiserat besvär. Chatten lämpar sig inte för behandling av allvarliga sjukdomar eller för ordination av till exempel sömnmedel, psykofarmaka eller starka smärtstillande medel. Du kan logga in i chatten via den informationssäkra tjänsten Oma terveys. Logga in här »