Arbetshälsotjänster

Genomgripande satsningar på arbetsgemenskapens arbetshälsa ökar alltid produktiviteten.

Våra arbetshälso- och coachningtjänster kompletterar och är ofta en fortsättning på åtgärder som inletts inom företagshälsovården. Våra kunskaper om branschen och kundens verksamhet är till stor hjälp i planeringen av åtgärderna, som grundar sig på analyser av denna information. Välriktade åtgärder ger de bästa resultaten och är kostnadseffektiva.

Du kan välja färdiga utbildningar i psykisk och fysisk hälsa riktade till just din bransch, eller skräddarsy ett heltäckande arbetshälsoprogram för ditt företag i samarbete med våra experter.

Be om mer information eller be om en offert på företagshälsovårds- och arbetshälsotjänster för ditt företag och din bransch.

Be om mer information