Hela vår kompetens står till ditt förfogande

Välkommen till Terveystalo. Tillsammans kan vi skapa en hälsosam arbetsplats.

Terveystalo skapar hälsosamma arbetsplatser för att människor och företag ska må bättre. Vi tar hand om de anställdas välbefinnande, ser till att arbetsplatsen fungerar och stöder ledningen. Om något händer får du snabbt bra vård hos oss.

Vi är den största aktören inom branschen i Finland, vilket är en fördel. Du får hjälp och stöd av det mest omfattande nätverket av experter i Finland och har tillgång till avancerade digitala tjänster och distanstjänster – du når våra experter på några sekunder. Vi finns nära dig, vilket innebär att du får snabbt god vård på våra verksamhetsställen när du behöver det.

Vi är föregångare inom digitalisering och artificiell intelligens. Våra digitala verktyg stöder personalledningen och uppföljningen av mål med hjälp av information. De anställda får tillgång till smidiga tjänster och den personliga, digitala planen Min Hälsoplan.

Terveystalos oavbrutna vårdkedja är en fördel för både den anställde och organisationen – en decentraliserad vårdkedja kan bli betydligt kostsammare och ta mycket mer tid. När det förebyggande arbetet är integrerat med sjukvården och vårdpersonalen har tillgång till heltäckande patientinformation, minskar sjukfrånvaron.

Grundvalen för vår verksamhet är omfattande effektivitet. Vi satsar på kvalitet och resultat. Vi skräddarsyr våra företagshälsovårdstjänster enligt din organisations storlek och kultur. På detta sätt får du en företagshälsovård som betjänar dig på ett optimalt sätt.

Ta kontakt

Hälsosam arbetsplats

Välj den lämpligaste företagshälsovården

 

Förmåner för anställda

Alla dina anställda är förmånskunder hos oss. Förmånskundmedlemskapet stöder personalens hälsa och välbefinnande på ett brett plan.

  • Vi uppmuntrar eget initiativ och ansvar när det gäller den egna hälsan och erbjuder information om hälsa och välmående
  • Vi har förmånliga erbjudanden på privata hälsovårdstjänster för anställda och deras familjer.
  • Förmånskundmedlemskapet är gratis och automatiskt och förutsätter ingen egen insats.
  • Förmånerna gäller överallt i Finland