Be om mer information eller be om en offert på arbetshälsotjänster. Vi tar kontakt och planerar en lösning som motsvarar din organisations behov.

Fyll i kontaktbegäran – vi tar kontakt inom två till fem dagar!

Uppgifter om företaget/organisationen

Företagets namn:
FO-nummer:
Postadress:
Postnummer:
Postanstalt:
Avtal om företagshälsovård:
Mitt företag har ett gällande företagshälsovårdsavtal med Terveystalo
Mitt företag har ett företagshälsovårdsavtal med en annan tjänsteleverantör

Om företaget har ett företagshälsovårdsavtal med en annan tjänsteleverantör, vilken är denna leverantör:
Antal anställda i företaget:
Företagets bransch:

Jag vill ha en offert på följande arbetshälsotjänster:

Utveckling av ledningen och organisationen

Terveystalo Coaching
Terveystalo Förändringsstöd
Terveystalo Coachning för svåra diskussioner
Terveystalo Arbetshälsoworkshop
Terveystalo Arbetshandledning
Terveystalo Utbildning i social kompetens i arbetet

Främjande av hälsa

Terveystalo Hälsokartläggning
Terveystalo Konditionskartläggningart
Terveystalo Gångtest
Terveystalo Nackgrupp/Ryggrupp
Terveystalo Viktkontrollgrupp
Utbildningen Terveystalo De bästa arbetsåren
Terveystalo Rökavvänjningsbehandlingo
Terveystalo Sömngrupp

Jag vill ha mer information
andra möjliga
arbetshälsotjänster


Kontaktperson för offerten

Namn:
Titel::
Telefonnummer:

Tilläggsuppgifter:
Kampanjkod: