Hälsosam Arbetsplats™ – för att människor och företag ska må bättre

Hälsosam arbetsplats är ett tänkesätt och en verksamhetsmodell. På en hälsosam arbetsplats främjar arbetet hälsan och välmående personer hjälper organisationen att må bra. De arbetar tillsammans för att uppnå sina mål och når resultat. De är motiverade och engagerade.

På en hälsosam arbetsplats är arbetet säkert, smidigt och resultatrikt. Där råder en sund organisationskultur och en bra atmosfär. Ledarna kan leda. Mängden ogjort arbete och kostnaderna för det minskar. En välmående organisation är en efterfrågad partner och en attraktiv arbetsgivare. Den har möjligheten att välja de bästa.

En hälsosam arbetsplats uppnås genom ett målmedvetet samarbete mellan kunden och Terveystalo. Målet är mödan värt: strävan efter att skapa en hälsosam arbetsplats är en positiv cirkel som gagnar alla.

Får det lov att vara en hälsosam arbetsplats? Eller tänk hellre varför du inte skulle vilja ha det.Begär en offert här

Kontakta oss för mer information


Konceptet Hälsosam Arbetsplats™

Det finns ett starkt och mångfacetterat samband mellan arbete och hälsa. Med hjälp av konceptet kan man få en uppfattning om hur en hälsosam arbetsplats skapas och hur den kan upprätthållas.

Pussel: hälsosamt arbete, välmående människa, fungerande arbetsgemenskap och aktivt ledarskap

Hälsosamt arbete

Säkerheten på arbetsplatsen samt arbetsförhållanden som stöder hälsan ligger till grund för ett hälsosamt arbete. Riskfaktorer som gäller arbetet, arbetsmiljön och personalen har identifierats och är under kontroll. Arbetsgivaren, de anställda, arbetarskyddet och företagshälsovården utvecklar arbetsförhållandena i ett gott samarbete. Arbetet går smidigt och arbetslokalerna bidrar till ett effektivt arbete. Det finns tillräckligt med personer som kan första hjälpen på arbetsplatsen, och alla vet vad man ska göra vid olycksfall.

Välmående människa

Arbetet främjar den anställdes hälsa: det är meningsfullt och motsvarar den anställdes kompetens, resurser och arbetsförmåga under hela karriären. Den anställde förstår målen för sitt arbete och arbetar målmedvetet för att nå dem. Han eller hon har möjlighet att göra ett bra arbete och vara respekterad bland sina kollegor. Den anställde gör sin insats på arbetsplatsen och bidrar till en välmående arbetsplats. En välmående person tar ansvar för sin hälsa och får vid behov stöd för detta. När människan mår väl, avspeglas detta i alla livsområden.

Välfungerande arbetsplats

En viktig faktor i arbetshälsan och arbetsförmågan är en välfungerande arbetsplats och uppmuntrande kollegor. På en välfungerande arbetsplats hålls alla informerade, målen är tydliga och eventuella problem löses på ett konstruktivt sätt. Arbetet går smidigt i och med att strukturerna och verksamhetssätten bidrar till framgång i arbetet. Arbetsklimatet är inspirerande. Ingen lämnas ensam: bemötandet, beslutsfattandet och organiseringen av arbetet är rättvist. På en välmående arbetsplats utvecklar man verksamheten och anpassar sig tillsammans till förändringar.

Aktivt ledarskap

Aktivt ledarskap är målinriktat arbete som syftar till att göra det möjligt för de anställda och organisationen att ha framgång. Cheferna skapar fungerande ramar för arbetet och fastställer realistiska mål. De leder på ett tydligt, inkluderande och rättvist sätt. Chefen organiserar arbetet och koordinerar de anställda på ett ändamålsenligt sätt som stöder arbetsförmågan. Chefen kan identifiera och reagera på eventuella förändringar i de anställdas arbetsförmåga och resurser.


Post it -lapp: Hälsosam arbetsplats - vi går dit tillsammans.

Samarbetet skapar resultat

En hälsosam arbetsplats uppnås genom ett målmedvetet samarbete mellan dig, din organisation och Terveystalo. Detta förutsätter ansträngningar men ger även resultat. Varje steg mot en hälsosam arbetsplats är också ett steg mot lönsammare affärsverksamhet – att ta hand om personalens välbefinnande främjar företagets verksamhet.

Ram: Hälsosam arbetsplats - För att  människor och företag ska må bättre

Kundorienterad företagshälsovård och välbefinnande

Varför skulle du nöja dig med traditionell företagshälsovård när du kan få en Hälsosam arbetsplats? Vi har utvecklat det nya konceptet utifrån våra kunders behov. En hälsosam arbetsplats gagnar alla. Den grundar sig på ett lösningsfokuserat samarbete mellan arbetsgivaren, de anställda och övriga intressegrupper.

När målet är en Hälsosam Arbetsplats™ går vägen via Terveystalo

Kontakta oss för mer information