Jämför företagshälsovårdspaket

En hälsosam arbetsplats – vi skapar dem. Vi garanterar att du får företagshälsovård som svarar mot ditt företags behov och önskemål, oavsett företagets storlek eller bransch. Vi har verksamhet på hundra orter runtom i Finland, och våra digitala tjänster är öppna dygnet runt. Jämför paketen nedan och begär en offert. Vi erbjuder både tjänster som debiteras enligt användning och paket med fast pris.

Illustration - olika kaffekoppar

Företagshälsovårdspaket som debiteras enligt användning

Du kan välja ett omfattande paket utan att betala extra. Vi debiterar för tjänsterna enligt användning. Om du inte använder våra tjänster efter de lagstadgade företagshälsovårdsåtgärderna, får du inte heller någon faktura. Se det detaljerade innehållet i tjänstepaketen i jämförelsen nedan.

Lagom

Högklassiga, hälsofrämjande åtgärder och sjukvård på allmänläkarnivå till låga kostnader.

Begär offert

Innehåller lagstadgade företagshälsovårdsåtgärder såsom arbetsplatsutredning och verksamhetsplan, sjukvård på allmänläkarnivå, begränsade laboratorieundersäkningar, röntgenundersökningar, begränsade ultraljudsundersökningar, begränsade vaccinationer, begränsade ingrepp på mottagningen. Välbefinnandetjänster och grupptjänster samt tandvård inom företagshälsovården som tilläggstjänst.

Smidig

Högklassiga, hälsofrämjande åtgärder och sjukvård på allmänläkarnivå, inklusive specialistläkarkonsultationer.

Begär offert

Innehåller lagstadgade företagshälsovårdsåtgärder, sjukvård på allmän- och speciallistläkarnivå, de vanligaste laboratorieundersökningar, röntgenundersökningar, begränsade ultraljuds-, magnet-, datortomorafi- och endoskopiundersökningar, de vanligaste vaccinationer och de vanligaste ingrepp på mottagningen. Välbefinnandetjänster och grupptjänster samt tandvård inom företagshälsovården som tilläggstjänst.

Produktiv

Omfattande, hälsofrämjande åtgärder samt sjukvård och experter på specialistläkarnivå.

Begär offert

Innehåller de lagstadgade arbetshälsovårdsåtgärderna, sjukvård på allmän- och specialistläkarnivå, omfattande laboratorieundersökningar, röntgenundersökningar, omfattande ultraljuds-, magnet- och datortomografiundersökningar, begränsade endoskopiundersökningar, psykoterapi, fysioterapi, omfattande vaccinationer och omfattande ingrepp på mottagningen. Välbefinnandetjänster och grupptjänster samt tandvård inom företagshälsovård som tilläggstjänst.

Oslagbar

Omfattande, hälsofrämjande åtgärder och bästa möjliga sjukvård på specialistläkarnivå.

Begär offert

Innehåller de lagstadgade företagshälsovårdsåtgärderna, sjukvård på allmän- och specialistläkarnivå, alla laboratorieundersäkningar, alla röntgenundersökningar + ingrepp, alla ultraljuds-, magnet-, datortomografi- och endoskopiundersökningar, psykoterapi, fysioterapi, alla vaccinationer, alla ingrepp på mottagningen. Välbefinnandetjänster och grupptjänster samt tandvårdstjänster inom företagshälsovården som tilläggstjänst.

Digital företagshälsovård – företagshälsovårdspaket med fast pris

När du väljer ett företagshälsovårdspaket med fast pris vet du på förhand vad företagshälsovården kommer att kosta nästa år och vilka tjänster ditt företag betalar för. Det är enkelt och smidigt att använda tjänsterna: du uträttar alla ärenden som gäller din hälsa via en och samma digitala företagshälsovårdstjänst. Våra kompetenta experter bedömer vårdbehovet och tar hand om vårdkedjorna centraliserat. I det fasta priset ingår högklassiga åtgärder som främjar arbetsförmågan samt sjukvård på allmänläkarnivå. Tjänsten lämpar sig för företag som har fler än fem anställda.

Lagom till fast pris, från 44 €/månad/person

Högklassiga, hälsofrämjande åtgärder och sjukvård på allmänläkarnivå till fast pris.

Begär offert

Sisältää lakisääteiset työterveystoimet, kuten työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman, yleislääkäritason sairaanhoidon, suppeat laboratoriotutkimukset, röntgentutkimukset, rajatut ultraäänitutkimukset, suppeat rokotukset, suppeat toimenpiteet vastaanotolla. Hyvinvointi- ja työyhteisöpalvelut sekä työterveyshammashoito lisäpalveluina.

Smidig till fast pris, från 52 €/månad/person

Högklassiga, hälsofrämjande åtgärder till fast pris och sjukvård på allmänläkarnivå, inklusive specialistläkarkonsultationer.

Begär offert

Sisältää lakisääteiset työterveystoimet, yleislääkäritason ja erikoislääkäritason sairaanhoidon, yleisimmät laboratoriotutkimukset, röntgentutkimukset, rajatut ultraääni-, magneetti-, tietokonetomografia- ja tähystystutkimukset, yleisimmät rokotukset, yleisimmät toimenpiteet vastaanotolla. Hyvinvointi- ja työyhteisöpalvelut sekä työterveyshammashoito lisäpalveluina.