Hos oss får du smidig företagshälsovård och ett avtal som passar just dig

Det finns inte två likadana människor eller två likadana arbetsgivare.

Vårt genuint kundorienterade koncept Hälsosam arbetsplats är ett nytt sätt att tänka på arbetshälsan. Det grundar sig på ett aktivt och lösningsfokuserat samarbete mellan arbetsgivaren, de anställda och övriga intressegrupper. Vi ställer upp gemensamma mål och mäter resultaten. Läs mer om konceptet Hälsosam arbetsplats.

Ordet företagshälsovård är lite färglöst och beskriver kanske inte på bästa sätt allt det som vi kan göra för att främja människors och organisationers välbefinnande. Vi är redo att slopa ordet och göra arbetsplatserna till Hälsosamma arbetsplatser.

Tack vare vår erfarenhet och kompetens kan vi garantera en lämplig och ändamålsenlig servicehelhet för alla typer av arbetsgivare, från företagare och småföretag till stora företag och arbetsgivare inom den offentliga sektorn. Du kan välja mellan olika företagshälsovårdspaket eller köpa företagshälsovården till fast pris.

Jämför företagshälsovårdspaket

Du kan även lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig

Småföretag och företagare

Ju mindre företaget är, desto snabbare märks och känns sjukledigheter och arbetsoförmåga. Välriktade företagshälsovårdstjänster som stöder de anställdas hälsa kan vara både guld värda och kostnadseffektiva. Det egna vårdteamet känner till ditt företags behov.

Läs mer

Medelstora och stora företag

När företaget växer blir hanteringen och samordningen av servicehelheten centrala faktorer. Vår breda branschkännedom, vårt omfattande nätverk av verksamhetsställen och våra verktyg för kontinuerligt stöd för hälso- och produktivitetsfrämjande ledarskap gör det möjligt för oss att erbjuda rätt åtgärder i rätt tid. En egen kundrelationschef och ett eget vårdteam står till er tjänst.

Ta kontakt

Offentlig förvaltning och offentliga sammanslutningar

Staten, kommuner och andra offentliga arbetsgivare hör till våra långvariga samarbetspartner. Vi känner till upphandlings- och verksamhetsmodellerna och kan anpassa företagshälsovårdstjänsterna till arbetsgivarens behov och målsättningar.

Ta kontakt
 

Välj det företagshälsovårdspaket som passar bäst för ditt företag

Välj av våra förslag