Coronavirustester

Misstänker du att du har blivit smittad av coronavirus och skulle vilja bli testad?

Akut smitta

Coronavirustest som tas från nässvalget visar om du för tillfället är smittad av coronavirus. Provet från nässvalget kan tas om du har symtom som tyder på coronavirussmitta eller om du nyligen (inom de senaste 14 dygn) har utsatts för coronavirus. Typiska symtom på coronavirus är feber, hosta, andnöd, muskelsvärk, trötthet, illamående, snuva och diarré. I samband med sjukdomen har även smak- och luktbortfall beskrivits.

Priset på provet från nässvalget 195 € (139 € efter FPA-ersättning)
Från 1.6.20 priset är 205 € (149 € efter FPA-ersättning)

Fortsätt till tidsbokningen »

Tidigare smitta

Med ett antikroppstest på blodprov kan man påvisa om man har haft coronavirussjukdomen. Antikroppstestet kan tas då början av symtom eller smittningen har skedd minst tre veckor sedan och man har inga symtom.

Priset på antikroppstest 89 € (84 € efter FPA-ersättning)

Fortsätt till tidsbokningen »


Frågor angående coronatester? Ring 030 6000*

Läs mera om koronavirustester på Terveystalo

* Samtalet kostar 8,35 cent/samtal + 3,20 cent/min. Från en mobiltelefon kostar samtal 8,35 cent/samtal + 19,33 cent/min.