Coronavirusvaccination

Kommunerna ansvarar för ordnandet av vaccinationer i sitt eget område och de kan samarbeta i fråga om den praktiska vaccinationen med lokala aktörer såsom Terveystalo. På denna sida hittar du information om i vilken kommun man kan vaccinera sig i Terveystalo och du kan boka tid till vaccination när du enligt din egen kommuns anvisningar står i tur att bli vaccinerad och om din arbetsgivare har hänvisat dig till Terveystalo.

Coronavacciner till våra företagshälsovårdskunder

Terveystalo förbereder ordnande av vaccination regionalt och kontaktar sina egna företagshälsovårdskunder i varje kommun omedelbart efter att man har avtalat om ordnande av vaccination i kommunen i fråga. Organisationer, som har verksamhet på flera orter, kan vaccineras på olika orter alltid enligt de kommunspecifika handlingsinstruktionerna. 

Arbetsgivaren kan lägga till coronavaccination i er organisations företagshälsovårdsavtal genom att fylla i blanketten på vår webbplats.

Terveystalos orter för coronavaccinationTerveystalos orter för coronavaccination

Eftersom tillgången till vacciner är begränsad fortskrider vaccinationerna i den ordning som THL har anvisat. Kontrollera den uppskattade vaccinationstidsplanen på din egen kommuns webbplats. Personer som står i tur att bli vaccinerade kan i första hand boka tid till vaccination på nätet. Om det är möjligt att boka en tid per telefon anges detta separat. 

OBS! Vi försäkrar oss om rätten till vaccination under vaccinationsbesöket. Du bokar väl inte en tid innan det är din tur att bli vaccinerad.

På denna sida hittar du information om i vilken kommun man kan vaccinera sig i Terveystalo

Information om coronavaccinationer

THL ger anvisningar åt all aktörer om vaccinationsarrangemangen, utdelningen av vacciner samt vaccinationer, och på deras webbplats finns den senaste informationen om vaccinationssituationen i Finland samt vilka vacciner som används.

Terveystalo rapporterar dagligen om hur coronavaccinationerna framskrider – bekanta dig med öppna data på vår rapporteringssida.

Vilka coronavacciner får man hos Terveystalo?

THL ger anvisningar om i vilken ordning vacciner ges samt om utdelningen. Terveystalo får vacciner från kommunen, och därmed används coronavacciner enligt THL:s nationella rekommendation.

För närvarande används i Finland BioNTech-Pfizers, Modernas och AstraZenecas vacciner.

Som medlemsstat i EU är Finland med i avtal om förhandsbeställningar, genom vilka vacciner dessutom eventuellt skaffas från åtminstone följande aktörer: 

  • Sanofi-GSK
  • Johnson & Johnson
  • Curevac

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för upphandlingen av vacciner till Finland. Statsrådet fattar det slutliga beslutet om de vacciner som skaffas.

Obs! Enligt THL:s beslut erbjuds AstraZenecas vaccins från och med 29.3 endast åt personer över 65 år. Mer information om beslutet på THL:s webbplats. 

Kostar vaccinet?
Coronavirusvaccinerna är gratis för alla som bor i Finland.
Får man vaccinet genom företagshälsovården?
Eventuellt.
Enligt den nuvarande strategin ansvarar kommunerna för ordnandet av vaccinationer i sitt eget område och de kan samarbeta i fråga om den praktiska vaccineringen med lokala aktörer såsom företagshälsovårdsenheter och den privata sektorn. 
I Terveystalo kan coronavaccinet endast tas av de företagshälsovårdskunder som har fått instruktioner för detta av sin arbetsgivare. Du hittar de orter där Terveystalo deltar i coronavaccinationer här.
Kan man bli vaccinerad i den privata hälsovården före den offentliga hälsovården om man är beredd att betala?

Nej. SHM har tagit fram Finlands coronavaccinstrategi utifrån medicinska grunder, med hjälp av nationella sakkunniga och baserat på bevis. 

Kommunerna ansvarar för ordnandet av vaccinationer i sitt eget område och Terveystalo samarbetar med kommunerna. Efter att man har avtalat om ordnande av vaccination i kommunen i fråga kontaktar vi omedelbart våra egna företagshälsovårdskunder och berättar hur vaccinationerna ordnas.

Kan man bli vaccinerad när man är gravid och kan barn vaccineras?

I Finland erbjuds coronavaccinet åt alla som har fyllt 16 år. Barn vaccineras inte ännu eftersom det inte ännu finns tillräckligt med information om vaccination av barn.

För närvarande finns det lite erfarenhet och systematiska forskningsdata om vaccination av gravida. Man kan överväga vaccination av en gravid person om mamman själv på grund av en bakomliggande sjukdom har en större risk att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom. Vaccination kan också övervägas om en gravid person har en större risk att i sitt arbete bli utsatt för coronaviruset.

Vaccinationsanvisningar som gäller gravida uppdateras allteftersom man får mer forskningsresultat och användarerfarenheter. 

Källa: THL

Får man ett intyg över coronavaccinationen?

Alla som har blivit coronavaccinerade i Terveystalo får Terveystalos vaccinationsintyg avgiftsfritt via Oma Terveys-appen, om vaccinationen har förts in i Terveystalos patientdatasystem. För att säkerställa effektiva vaccinationer sänder vi vaccinationsintyget i första hand alltid elektroniskt till Oma terveys-appen.

Intyget blir synligt i tjänsten Meddelanden i appens avsnitt Distansärenden cirka en timme efter vaccinationen. Du får dessutom besked om mottaget meddelande per e-post till den adress som du har angett i dina egna uppgifter. Vid behov kan du själv skriva ut intyget via appen.

Vaccinationsintyget är Terveystalos dokument, varav framgår namn på den person som har blivit vaccinerad, personbeteckning, datum då personen har fått coronavaccinet (de första och andra vaccinationsbesöken specificerade) samt numret på vaccinsatsen. Med intyget kan man visa att man har blivit vaccinerad. Intyget är tillgängligt redan efter den första vaccinationen, cirka en timme efter att man blivit vaccinerad för första gången. På grund av tekniska orsaker fördröjs intyget för personer som har vaccinerats före 4.3.2021 med högst en månad och kommer först senare till Oma terveys-appen.

Förutom intyget går vaccinationsuppgiften också till databasen Kanta.fi, dvs. därigenom är uppgiften synlig också på Mina Kanta-sidorna. I nuläget finns uppgiften i mottagningsbesökets text, men övergår i april på grund av en versionsuppdatering till avsnittet med vaccinationsuppgifter, dit den också naturligt hör.

 

·        Halsua

·        Kannus

·        Kaustinen

·        Kruunupyy

·        Lestijärvi

·        Perho

·        Toholampi

·        Veteli

·        Reisjärvi