Anvisningar till personer som testats positivt för Covid-19

See instruction in English

BEHANDLING

Ditt COVID-19-testresultat var positivt. Om det här är ditt första positiva COVID-19-testresultat betyder det att du förmodligen har COVID-19.

Stanna hemma, träffa inga nya människor och vänta tills kommunens enhet för infektionssjukdomar kontaktar dig. Gå inte till mataffären eller apoteket etc. Terveystalo delar dina kontaktuppgifter med kontaktspårarna i din hemkommun som ger dig mer detaljerade anvisningar. Du behöver inte kontakta kommunens enhet för infektionssjukdomar.

Om dina symtom är milda kan du återhämta dig hemma. Behandlingen innefattar vila och symptomatisk standardbehandling vid luftvägsinfektion eller diarré. Vid behov kan du ta paracetamol som smärtlindring och febernedsättande medicin enligt instruktionerna.

Vissa patienter kan behöva förebygga vaskulär ocklusion (trombos) i samband med en COVID-19-infektion. Om du har haft vaskulär ocklusion eller om du har eventuella riskfaktorer för vaskulär ocklusion (t.ex. övervikt, rökning, hormonbehandling eller orala preventivmedel), kontakta en läkare för bedömning av situationen.

Om du har tydliga symtom eller om ditt tillstånd förvärras ska du genast kontakta läkare med hjälp av fjärranslutning (video, chatt eller telefon). Om du är företagshälsovårdskund hos Terveystalo är din primära kontakt ditt utsedda arbetshälsoteam. Om ditt tillstånd snabbt försämras och/eller om du lider av svår dyspné (andningssvårigheter), ring nödnummer 112 eller be någon ringa numret åt dig.

Ibland är COVID-19-testresultat positiva under en tid efter att man har haft COVID-19. Om du vill kan du boka en tid med en läkare för att diskutera testresultatet.

Terveystalo tidsbokning / Boka tider per telefon: +358 (0)30 6000

ISOLERING

Efter ett positivt COVID-19-testresultat ska du omedelbart påbörja isolering i hemmet och vänta på att kommunens enhet för infektionssjukdomar kontaktar dig. I allmänhet måste du stanna hemma isolerad under 10 dagar efter symtomens början. Du måste hålla dig isolerad tills du inte har haft några symtom på 48 timmar (två dagar). Om du inte har några symtom måste du vara isolerad i 10 dagar efter testet.

Isoleringens början och slut bestäms av den läkare som ansvarar för kontrollen av smittsamma sjukdomar i kommunen. Kommunens enhet för infektionssjukdomar kommer att kontakta dig per telefon. De strävar efter att kontakta dig inom en dag, men det kan bli förseningar om kön är lång. Läkaren som ansvarar för kontrollen av smittsamma sjukdomar kan utfärda ett isoleringsbeslut i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. När kommunen kontaktar dig får du en nyckelkod till Koronavilkku-appen, om du använder denna app.

Innan kommunen kontaktar dig med ytterligare anvisningar:

  • Undvik nära kontakt med andra. Gå inte till butiker eller gör ärenden även om du mår bra.
  • Håll ett säkert avstånd till andra personer i ditt hushåll. Vistas och sov i ett eget rum, om möjligt.
  • Upprätthåll en god hand- och hosthygien.

EXPONERADE PERSONER

COVID-19 anses vara smittsam 48 timmar innan första symtomen eller 48 timmar innan testet, om du inte har några symtom. De personer som har varit i nära kontakt med dig under denna tid kan betraktas som exponerade och behöva sättas i karantän. Läkaren som ansvarar för kontrollen av smittsamma sjukdomar utvärderar situationen och bestämmer vilka som anses vara nära kontakter, men den allmänna regeln är att en nära kontakt är en person som har vistats i samma rum eller inom 2 meter från dig i mer än 15 minuter.

Kommunen kommer att kontakta dig för att kartlägga nära kontakter. Du kan underlätta detta genom att förbereda en lista med namn och telefonnummer till möjliga nära kontakter. De personer som uppenbarligen har haft en nära kontakt med dig (de som bor i samma hushåll, andra tydligt utsatta personer) ska stanna hemma under karantänliknande förhållanden och vänta på att kommunen kontaktar dem.