Respons från kundföretag, -samfund och organisationer inom offentliga sektorn

Respons från kundföretag, -samfund och organisationer inom offentliga sektorn Med blanketten nedan kan du skicka respons till oss. Ge dina kontaktuppgifter om du vill att vi kontaktar dig.

Observera att responsen också behandlas av annan personal än hälso- och sjukvårdspersonal och därför får inte patientuppgifter skickas via denna kanal.

*Frågor märkta med stjärna är obligatoriska.


Min respons:Organisationstyp:


Kundtyp:
Välj i menyn var händelsen inträffade och i anslutning till vad.
Berätta mer om händelsen.
Jag vill ha svar på min respons:*


Jag vill ha svar:


Kontaktuppgifter: