Sådan kund, sådan Terveystalo

Det finns inte två likadana människor eller två likadana företag.

Vår genuint kundorienterade verksamhetsmodell bygger på intensivt samarbete; vi tar emot respons och utvärderar kontinuerligt tjänstehelhetens effektivitet. Vi kommer överens om gemensamma mål och följer noggrant med hur förhållandet mellan insats och hälsa förverkligas. Vi samarbetar såväl inom företaget som med myndigheter och försäkringsbolag som stöder företagshälsovården. På så sätt kan vi garantera ändamålsenliga tjänstehelheter för alla typer av arbetsgivare, från företagare och småföretag till stora företag och arbetsgivare inom den offentliga sektorn.

Småföretag och företagare

Ju mindre företaget är, desto snabbare märks och känns sjukledigheter och arbetsoförmåga. Välriktade företagshälsovårdstjänster som stöder de anställdas hälsa kan vara både guld värda och kostnadseffektiva. Det egna vårdteamet känner ditt företags behov.

Läs mer

Medelstora och stora företag

När företaget växer är kontroll över och samordning av tjänstehelheten centrala faktorer. Med vår breda branschkännedomen, vårt omfattande nätverk av verksamhetsställen och våra verktyg för kontinuerligt stöd till hälso- och produktivitetsfrämjande ledarskap ser vi till att erbjuda rätt åtgärder i rätt tid. En egen kundrelationschef och ett eget vårdteam står till er tjänst.

Ta kontakt

Offentlig förvaltning och offentliga sammanslutningar

Staten, kommuner och andra offentliga arbetsgivare hör till våra långvariga samarbetspartner. Vi känner till inköps- och verksamhetsmodellerna och kan anpassa företagshälsovårdstjänsterna till arbetsgivarens behov och målsättningar.

Ta kontakt
 

Imponerande resultat

Vi är bekanta med alla branscher och yrken och deras särdrag och krav. Här är några exempel på hur vi, enligt våra kunder, har lyckats.

Empower

Välorganiserad företagshälsovård och satsningar på förebyggande verksamhet gav inbesparingar på hundratusentals euro för serviceföretaget Empower.

Läs mer och se video

Skanska

Skanska har insett att arbetshälsan är en utmaning för cheferna. Företaget har infört arbetshälsoutbildning som mäter återhämtningen som en del av chefsutbildningen.

Läs mer och se video

Vasa universitet

Terveystalos kostnadsanalys påvisade betydelsen av förebyggande företagshälsovård inom forsknings- och utbildningsorganisationen med 500 anställda.

Läs mer