Det optimala förhållandet mellan insats och hälsa

God företagshälsovård är en grundförutsättning för konkurrenskraft och produktivitet.

Friska anställda och en välmående arbetsgemenskap är grunden till hållbar framgång i alla konjunkturlägen. Genom att främja de anställdas hälsa och välmående och effektivt förebygga riskfaktorer som kan hota arbetsförmågan sänker man kostnaderna för ogjort arbete. Satsningar på de anställdas arbetshälsa och ork i arbetet betalar sig många gånger om.

Och när en sjukdom eller olycka överraskar är det viktigt att snabbt få god vård, så att återhämtningen och återvändandet till arbetet går så smidigt som möjligt. På så sätt får man till stånd ett optimalt förhållande mellan insats och hälsa. Produktivitet och arbetshälsa blir då ett. Vår uppgift är att erbjuda våra kunder en ändamålsenlig och kostnadseffektiv helhet av företagshälsovårdstjänster.

behovsbaseradPlaneras och förverkligas utifrån kundens behov
kostnadseffektiv och välfungerandeRiktade åtgärder
lättare att ledaEn enhetlig helhet

Effektiva företagshälsovårdstjänster

Det räcker att du känner ditt företag. Vår uppgift är att identifiera och erbjuda företagshälsovårdstjänster som motsvarar era behov.

Vi betjänar över 23 400 arbetsgivare och ca 689 000 anställda i alla branscher. Tack vare vår omfattande patientdatabas är vi väl insatta i finländarnas hälsa samt arbetstagarnas och arbetets krav – såväl nationellt som lokalt. Med hjälp av våra unika verktyg för ledning med hjälp av information och vår expertis kan vi skapa en helhetslösning som motsvarar kundens behov och främjar företagets, arbetsgemenskapens och de anställdas hälsa och produktivitet. Bra företagshälsovård är en förmån för de anställda och skapar en bra bild av arbetsgivaren. Läs mer om våra tjänster nedan eller be oss bekanta oss med er.

Förebyggande företagshälsovårdstjänster

Det bästa sättet att minska kostnaderna är att undvika dem helt.

Läs mer

Arbetshälsotjänster

Genomgripande satsningar på arbetsgemenskapens arbetshälsa ökar alltid produktiviteten.

Läs mer

Företagshälsovårdens sjukvårdstjänster

God vård snabbt. Snabbt tillbaka till arbetet.

Läs mer
 

Be om mer information eller be om en offert på företagshälsovårdslösningar för ditt företag och din bransch.

Ta kontakt

Ledning med hjälp av information

Kontinuerlig analys och bearbetning av den information som samlas in genom företagshälsovårdsverksamheten ökar effektiviteten och hjälper oss att organisera våra tjänster.

Vi samlar in, analyserar och bearbetar stora mänger information om vår företagshälsovårdsverksamhet – i vårt kundarbete och ur vår patientdatabas. Vi har utvecklat unika verktyg för ledning med hjälp av information, med hjälp av vilka vi tillsammans med våra kunder kan leda och organisera en ständigt aktuell, målinriktad tjänstehelhet. Vår förmåga att identifiera och snabbt erbjuda rätt åtgärder till olika yrkes-, ålders- och riskgrupper märks genom att satsningen på företagshälsovård lönar sig; förhållandet mellan insats och hälsa blir det bästa möjliga.
Läs mer om våra verktyg för ledning med hjälp av information:

Flexibel kommunikation
Företagshälsovård Extranet

Företagshälsovård Extranet är kundorganisationens och företagshälsovårdens gemensamma kommunikations-, informations och tjänstekanal. Den möjliggör lagring och överföring av konfidentiella uppgifter samt mångsidig rapportering av organisationens hälsotillstånd.

Effektiv riktad vård
Terveystalo Etydi

Etydi är ett unikt verktyg för uppföljning av vårdens effektivitet, som används av Terveystalos vårdpersonal. Verktyget gör det möjligt att följa upp riskfaktorer som kan hota arbetsförmågan, patienter som lider av långvariga sjukdomar samt vården på både individ- och företagsnivå. Med hjälp av Etydi kan åtgärderna riktas ännu bättre än tidigare och göras mer effektiva.

Relevant information om hälsofrämjande ledarskap
Sirius HR

Terveystalo Sirius HR är ett verktyg för hälsofrämjande ledarskap för stora organisationer. Sirius HR sätter automatiskt fokus på individer vars arbets- och funktionsförmåga behöver stödas. Det fungerar som ett gemensamt verktyg för företagshälsovården och kunden och används för att stöda det hälsofrämjande ledarskapet samt fokusera insatserna på ett effektivt sätt.

Terveystalos kostnadsanalys visar kostnaderna för ogjort arbete

Kostnadsanalysen ger en helhetsbild av de kostnader som det ogjorda arbetet medför samt av trender och inbesparingspotential. Det gör det också möjligt att jämföra den egna organisationens kostnadsnivå med kostnadsnivån i allmänhet och inom den egna branschen. Ger det hälsofrämjande ledarskapet en ekonomisk dimension och HR samt ekonomi- och företagsledningen ett gemensamt verktyg och mätinstrument för hälsofrämjande ledarskap.

Elektroniska enkäter för utvärdering av arbetsförmåga och arbetshälsa.

Hälsoenkäten kartlägger riskfaktorer som kan hota arbetsförmågan och dolda hälsoproblem.
TyöOptimi -enkäten gör det möjligt att identifiera en långvarig arbetsbelastning redan före en verklig utmattning i arbetet. TyöOptimi-enkäten är särskilt utformad för personer som arbetar med informationsarbete och expertuppgifter. Med hjälp av enkäten
Bättre Arbetsgemenskap (Parempi Työyhteisö) utvärderar man arbetsgemenskapens funktion och personalens välbefinnande samt styr utvecklingsåtgärderna.

Webbtjänsten Oma Terveys

Oma Terveys är en webbtjänst där du enkelt kan kontrollera sådant som gäller din egen eller dina barns hälsa, oberoende av tid och plats. Du loggar in i tjänsten med antingen nätbankskoder eller mobilcertifikat www.terveystalo.com/omaterveys.

Vår räknare beräknar hur mycket ditt företag kan spara genom vaccination

Influensavaccin

Influensan drabbar varje år upp till en halv miljon finländare. Vaccination är det effektivaste skyddet mot influensa. Vaccinet förebygger sjukdomen till cirka 80 procent och förkortar sjukdomsförloppet.

Räkna ut hur mycket just ditt företag kan spara in på kostnaderna för sjukfrånvaro genom att vaccinera personalen. I stora företag kan man spara tiotusentals euro, och även i mindre företag kan inbesparingarna vara betydande för affärsverksamheten.

Gå till räknaren

 

Förmåner för anställda

Alla dina anställda är förmånskunder hos oss. Förmånskundmedlemskapet stöder personalens hälsa och välbefinnande på ett brett plan.

  • Vi uppmuntrar eget initiativ och ansvar när det gäller den egna hälsan och erbjuder information om hälsa och välmående
  • Vi har förmånliga erbjudanden på privata hälsovårdstjänster för anställda och deras familjer.
  • Förmånskundmedlemskapet är gratis och automatiskt och förutsätter ingen egen insats.
  • Förmånerna gäller överallt i Finland

Läs mer