Hur mycket kan du spara genom att vaccinera din personal?

Använd räknaren nedan för att räkna ut hur mycket just ditt företag kan spara in på kostnaderna för sjukfrånvaro genom att vaccinera personalen. I stora företag kan man spara tiotusentals euro, och även i mindre företag kan inbesparingarna vara betydande för affärsverksamheten. Ange antalet anställda och den genomsnittliga kostnaden för sjukfrånvaro inom ditt företag. Du kan ändra värdena med hjälp av skjutreglagen eller skriva in dem direkt i textfälten. Räknaren beräknar kostnaderna för sjukfrånvaro på grund av influensa, som visas i tabellen, och diagrammet illustrerar de inbesparingar som vaccinationen ger.

Räkna ut inbesparingarna som influensavaccinet ger i euro

 

 

Räknaren utgår från följande antaganden:

  • Om ingen vaccineras insjuknar 10 % av befolkningen i influensa.
  • Influensa medför vanligen 5 dagars frånvaro.
  • En dags sjukfrånvaro kostar i medeltal 350 €/dag (du kan ändra summan).
  • 5 % av de som insjuknar drabbas av komplikationer så att frånvaron förlängs till 10 dagar.
  • Vaccinet är effektivt till 80 %, vilket innebär att 20 % av de vaccinerade inte får ett fullt skydd. Av dessa insjuknar också 10 %, men för deras del är sjukdomen oftast lindrigare och medför bara 3 dagars frånvaro.
  • Vaccinationen kostar 37 €/person.

Genom att vaccinera din personal kan du uppnå betydande inbesparingar

 

100 anställdainbesparingar
på upp till 11 080 €
InfluensavaccinFörebygger
sjukdomen till
80 procent
Influensa medförvanligen 5 dagars
frånvaro

 

Influensan drabbar varje år upp till en halv miljon finländare. Vaccination är det effektivaste skyddet mot influensa. Vaccinet förebygger sjukdomen till cirka 80 procent och förkortar sjukdomsförloppet. Det rekommenderas att man tar vaccinet i god tid före den första influensavågen, som brukar komma vid årsskiftet.

När man vaccinerar personalen är inbesparingarna troligen större, eftersom varje vaccinerad person förutom sin egen närmaste krets även skyddar sina ovaccinerade arbetskamrater, vilket gör att antalet insjuknade vanligtvis är mindre än i uppskattningen ovan. Nyttan med vaccinationen är ännu större om sjukdomsbilden är svår och sjukfrånvaron blir ända upp till 7–14 dagar för de ovaccinerade.

Begär en offert på influensavaccination för personal

Är ert företag företagshälsovårdskund hos Terveystalo?