Coronavirustester på Terveystalo

2020-03-24

Terveystalo har kommit överens med THL om att inleda coronavirustester från och med den 12 mars 2020. Genom åtgärden vill Terveystalo som Finlands mest betydelsefulla privata hälso- och sjukvårdsaktör höja den nationella provtagningskapaciteten vilket underlättar trycket på testningen i Finland. Testningen sker vid särskilda testningsställen som upprättats för provtagningen.

Patienterna hänvisas till Terveystalos provtagningsställen som ligger separata från den övriga verksamheten vad gäller Läkare Chat 24/7-tjänsten. Terveystalo testar endast sådana personer vars kriterier för coronavirusmisstanke även godkänts av THL. THL fastställer kriterierna och de uppdateras enligt situationen. 

På Terveystalo kan man bli coronavirustestad endast via distansläkarmottagningen

Distansläkarmottagningen minimerar eventuella exponeringsrisker och betjänar sitt syfte mycket väl. Vårt gemensamma mål är att hålla arbetsförmågan för hälso- och sjukvårdens yrkesutbildade på hög nivå eftersom de står i nyckelposition i striden mot viruset. Med distansläkarmottagningen kan man även spara in på den skyddsutrustning som behövs vid klinisk undersökning, såsom andningsskydd som det på global nivå råder svårigheter att få.

Terveystalos testningsställen finns i följande städer 

 • Espoo
 • Helsinki
 • Hyvinkää
 • Jyväskylä
 • Kouvola
 • Kuopio
 • Lahti
 • Lappeenranta
 • Oulu
 • Pori
 • Rovaniemi
 • Seinäjoki
 • Tampere
 • Turku
 • Vantaa (25.3.)

Gör så här om du misstänker coronavirussmitta

 • Ta i första hand kontakt via Terveystalos Läkarchat 24/7.
 • Om provtagningskriterierna uppfylls kan Terveystalos chattläkare ge dig en remiss till testet.
 • Terveystalos sakkunniga bokar en tid för provtagningen och du får anvisningar till närmaste testningsställe.
 • Ta dig till testningsstället till fots eller med egen bil, om testningsstället är Drive-in. Uträtta inga ärenden vid enheten, ta dig till testningstället enligt de särskilda anvisningarna för ankomst.
 • Testets resultat är klart inom 1–2 dygn. Under tiden ska personen som gett provet vara hemma i karantän.
 • Terveystalos läkare förmedlar information till patienten om karantänen förlängs eller avslutas då testresultatet är klart.
 • Laboratorietestet för coronavirus kostar 195 euro och för närvarande får arbetsgivare FPA2-ersättning när deras anställda testas.

Mera information