Aktuellt om ärendehantering och coronaviruset

2020-06-02

På den här sidan hittar du aktuell information om hur du kan sköta dina ärenden i Terveystalo under coronavirussituationen och på vilket sätt vi har förberett oss inför undantagstillståndet.

Gör så här om du har symtom på luftvägsinfektion eller misstänker coronasmitta: 

Stanna hemma, kontakta distansläkaren via tjänsten Läkarchatten 24/7 i Oma Terveys-appen. Utgående från sin bedömning hänvisar distansläkaren dig till fortsatta undersökningar i ett laboratorium, till diagnostisk avbildning eller en läkarmottagning i en läkarcentral som fokuserar på behandlingen av patienter med symtom på luftvägsinfektion. 

Du kan även boka tid genom att ringa vår kundtjänst på numret 030 6000, där man bokar en tid åt dig till en av våra läkarcentraler som fokuserar på behandlingen av patienter med symtom på luftvägsinfektion.

Patienter med symptom på lugtvägsinfektion behandlas vid utsedda läkarcentraler på följande orter:

Vi har vidtagit specialåtgärder vid de av våra läkarcentraler som fokuserar på behandlingen av patienter med symtom på luftvägsinfektion. Vid läkarcentralerna i fråga möts patienten redan utanför lokalerna av en skötare iklädd skyddsutrustning som erbjuder handdesinfektionsmedel och visar kunderna med symtom på luftvägsinfektion till en separat väntsal.

Vår personal visar hur man ska gå tillväga och patienten behöver inte vidta några extra åtgärder. 

Kontakta din egen hälsocentral eller företagshälsovårdens jour per telefon endast om:

 • du får allvarliga symtom, till exempel andnöd OCH ditt allmäntillstånd försämras

ELLER

 • du hör till en riskgrupp och plötsligt får feber (38 grader och högre) OCH du har halsont och/eller hosta

Om du misstänker smitta, men du har lindriga symtom och klarar dig hemma med dem ska du inte belasta hälso- och sjukvården, utan stanna hemma så länge du är sjuk.  

 • I hemvården är det viktigast att vila, äta tillräckligt mycket och dricka mycket vätska. Man ska undvika belastning på kroppen så länge man har symtom. För att lindra symtomen kan man använda vanliga smärtlindrande läkemedel enligt tillverkarens anvisningar. 

Om du är frisk, men vill boka tid till en läkare eller annan specialist, läs anvisningarna nedan:

Du kan tryggt sköta dina ärenden i Terveystalo och våra läkarcentraler håller öppet. Vi har förberett oss inför coronaviruset, bland annat genom effektivare städning av våra lokaler och genom att säkerställa skyddet för vår personal och våra kunder.

Vi håller som bäst på att koncentrera behandlingen av patienter med symtom på luftvägsinfektion till vissa läkarcentraler. Dessutom är de separata provtagningspunkterna för coronavirus som har grundats i samband med våra läkarcentraler placerade utanför Terveystalos lokaler. På så sätt kan vi säkerställa att kunder som besöker mottagningen i andra ärenden får den vård de behöver utan att de utsätts för smitta. Man kan tryggt sköta sina ärenden i Terveystalos samtliga lokaler och enheter.

 • Terveystalos verksamhet fortsätter som normalt, även under coronavirusepidemin. Alla våra specialister och tjänster inom hälsa och välfärd är fortfarande tillgängliga och du är fortfarande välkommen till oss. Boka tid på nätet.
 • Alla våra tider kan också bokas som telefontider
 • Bokade tider behöver inte avbokas eller flyttas. Om du inte har symtom på luftvägsinfektion kan du lugnt komma till vår mottagning för vård. Om du så önskar kan du byta en redan bokad tid till distansmottagning genom att ringa kundbetjäningen 030 6000*.
 • 24/ Distanstjänster är alltid tillgängliga: via chatten och video kan du sköta många ärenden i anslutning till hälsa och välfärd. Om du misstänker coronavirussmitta, kom inte till en fysisk mottagning utan kontakta distansläkaren via tjänsten Läkarchatten 24/7 i Oma Terveys -appen.

Vård av över 70 år gamla

Regeringen har fastställt rekommendationer för hur över 70 år gamla ska röra på sig. På grund av detta:

 • icke-brådskande ärenden hos över 70 år gamla ska skötas på distansmottagningen
 • Akutvården för personer över 70 år fortsätter som normalt i Terveystalo
 • Om du känner dig osäker kan du diskutera din situation genom att ringa tidsbokningen 030 6000*

Att observera vad gäller munhälsa

Våra munvårdstjänster håller öppet. Observera dock specialåtgärderna under coronavirusepidemin:

 • vi koncentrerar oss på att erbjuda akut och halvbrådskande vård
 • tider som har bokats för över 70 år gamla och personer i riskgrupperna flyttas till maj
 • kom inte till munvårdens mottagning om du har varit utomlands inom de två senaste veckorna
 • kom endast frisk till mottagningen.
 • Tandvårdstiden ska flyttas om du har symtom på influensa eller har varit i nära kontakt med en person som har smittats med coronavirus
 • Behandlingen av en symtomfri tand eller sprucken fyllning flyttas fram till en tid när du åter är frisk
 • Om du har varit sjuk är du åter välkommen när det har gått minst en vecka sedan symtomen uppstod och det har gått minst ett dygn sedan symtomen försvann.

Distansmottagningen betjänar er 24/7 

 • Vi rekommenderar att du utnyttjas våra distanstjänster: via chatten och video kan du sköta många ärenden i anslutning till hälsa och välfärd.
 • Du kan enkelt använda alla våra distanstjänster via Terveystalos Oma Terveys-appen. Ladda ner den avgiftsfria appen från Apple Store eller Google Play Store.
 • Om du så önskar kan du också använda distanstjänsterna genom att logga in på webbplasten Oma Terveys.
 • I chatten kan du diskutera, förnya recept, skicka en bild eller en annan fil till en sakkunnig samt starta en videouppkoppling med en expert.
 • På videomottagningen kan man mycket väl t.ex. sköta terapibesök eller diskutera behandlingen av en sjukdom som redan konstaterats. Gå till videomottagningen här.
 • En redan bokad mottagningstid kan bytas till distansmottagning i vår kundbetjäning genom att ringa 030 6000*.
 • Alla våra tider kan också bokas som telefontider.

Anvisningar att skydda sig från coronaviruset

 • Var noga med hand hygienen. Tvätta händerna med varmt vatten och flytande tvål alltid när du kommer till jobbet, före måltider, rökning, förbrukelse av snus och när du lämnar dina arbetsuppgifter.
 • Om det inte är möjligt att tvätta händerna med vatten och flytande tvål, använda alkoholhaltig handdesinfektionsmedel, såvida det inte finns andra anvisningar på din arbetsplats.
 • När du användar alkoholhaltig handdesinfektionsmedel, ta så stor mängd att du på en gång kan gnugga det överallt i händerna.
 • Om du användar engångshandskar, ta av dem utan att röra vid skyddhandskarnas utsida och sen tvätta händerna.
 • Rör inte ansiktet i området kring näsan eller munnen med skyddhandskar eller smutsiga händer.
 • Om du måste hosta, hosta i en engångsnäsduk eller mot övre delen av tröjärmen. Hosta aldrig i händerna.
 • Användning av mun- och nässkydd är inte nödvändigt. Det rekommenderas bara för personalen inom hälso- och sjukvården och patienter som insjuknat i coronavirus och personer som har nära kontakt med dem.

THL följer prevalensen av coronaviruset och uppdaterar kontinuerligt sin webbplats med ny information: Aktuellt om coronaviruset

Läs mer